Apleistų pastatų Bardžių k., Bijotų sen., Šilalės r. likvidavimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-06-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šilalės rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2012-02-14         Projekto pabaiga: 2014-06-30
Bendra projekto vertė:
110 900,3 €
Projektui skirtas finansavimas:
105 355,29 €
Projektui išmokėta lėšų:
105 042,22 €
Iš jo ES dalis:
105 355,29 €
Iš jo ES dalis:
105 042,22 €

Projekte planuojama atlikti 4 bešeimininkių statinių Bardžių k., Šilalės r. sav. griovimo darbus (šie statiniai yra iki 0,8 km atstumu (matuojant tiesia linija) nuo automagistralės A1 (E85) taip pat išvežti 15 kub. m. naftos produktais užteršto grunto bei atlikti teritorijos sutvarkymo darbus. Pastatai (2 karvidžių ir grūdų sandėlio bei kiaulių fermų komplekso liekanos) Šilalės r. apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu pripažinti bešeimininkiais ir perduoti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn. Grunto užterštumas nustatytas pagal atliktus ekogeologinius tyrimus. Šilalės rajono savivaldybės taryba priėmė 2012 m. kovo 1 d. Nr. T1-39 sprendimą "Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką pagal priemonę VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ Pašalinus Bardžių k. ir Šilalės r. kraštovaizdį bjaurojančius statinius bei išvežus užterštą gruntą, pagerės Bardžių k. ir Šilalės r. ekologinė būklė, pagražės kraštovaizdis. Tokiu atveju, projekto nauda pasiektų Šilalės rajono gyventojus ir lankytojus. Papildomi projekto tikslai: 1) prisidėti prie Lietuvos aplinkosaugos strategijos veiksmų programos tikslų įgyvendinimo; 2) prisidėti prie nacionalinės darnios plėtros strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, išsaugoti kraštovaizdžio ir biologinę šalies įvairovę ir savitumą, gamtos vertybes; skatinti atkurti pažeistus gamtinius elementus, užtikrinti racionalų kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės naudojimą, užtikrinti natūralaus hidrografinio tinklo ir vandens ekosistemų apsaugą; užtikrinti Bardžių kaimo ir Šilalės rajono gyventojams saugią ir švarią aplinką.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-06-R-71
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-06-R-71-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šilalės raj.