Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų vertinimo sistemos infrastruktūros plėtra, II etapas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-19-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Nacionalinis egzaminų centras
Projekto pradžia: 2012-09-04         Projekto pabaiga: 2014-12-31
Bendra projekto vertė:
428 956,21 €
Projektui skirtas finansavimas:
428 956,21 €
Projektui išmokėta lėšų:
426 522,15 €
Iš jo ES dalis:
364 612,78 €
Iš jo ES dalis:
362 543,83 €

Projektu siekiama modernizuoti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų vertinimo sistemos infrastruktūrą, atnaujinti centralizuoto užduočių rengimo ir vertinimo materialinę bazę. Projekto lėšomis bus atliktas dalies Nacionalinio egzaminų centro (toliau – NEC) patalpų remontas, įrengiama vėdinimo sistema ir archyvas įvertintiems baigiamųjų egzaminų darbams saugoti, pastato ir informacinių technologijų saugos sistemos, įsigyta įvairi įranga ir baldai archyvo ir mobilių darbo vietų įrengimui. Projektas padidins kandidatams darbų ir rezultatų prieinamumą, pagreitins archyvavimo procesus, įvertinimo duomenų apdorojimo kokybę ir saugumą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Pagrindinio ir vidurinio ugdymo ekspertinių institucijų bazės stiprinimas
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-19-V-01
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-19-V-01-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto