Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-08-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2012-08-17         Projekto pabaiga: 2015-07-01
Bendra projekto vertė:
1 544 297,77 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 544 297,77 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 541 500,63 €
Iš jo ES dalis:
1 312 653,11 €
Iš jo ES dalis:
1 310 275,56 €

Projekto tikslas – lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinimas, jų veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas. Bus plėtojami Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir užsienio lituanistikos centrų bendradarbiavimo tinklai (tiesioginiai ir virtualūs), skatinamas bendradarbiavimas, gerinama lituanistikos užsienyje ir Lietuvoje dėstymo kokybė, teikiama metodinė, mokslinė ir materialinė parama lituanistikos centrams. Uždaviniai: 1. Siekti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir užsienio lituanistikos (baltistikos) centrų tarpusavio bendradarbiavimo bei ryšių su kraštų lietuvių bendruomenėmis palaikymo; stiprinti lituanistikos koordinavimą. 2. Skatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bei užsienio lituanistikos centrų studentų, dėstytojų mainus. 3. Užtikrinti lituanistikos centrų veiklai reikalingą paramą dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo, centrų aprūpinimo metodine, mokslo ir mokomąja literatūra bei įranga srityse.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-08-V-02
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto