Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-08-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto pradžia: 2012-09-12         Projekto pabaiga: 2014-10-31
Bendra projekto vertė:
849 305,2 €
Projektui skirtas finansavimas:
849 305,2 €
Projektui išmokėta lėšų:
808 066,56 €
Iš jo ES dalis:
721 909,42 €
Iš jo ES dalis:
686 856,55 €

Šiuolaikinės globalizacijos eroje vykstantis migracijos, kosmopolitizmo apraiškų procesas lemia didėjantį dėmesį lituanistikos (baltistikos) tyrimams ir studijoms, jos suvokimui pasauliniame kontekste, tačiau lituanistikos ir baltistikos centrai dėl ekonominių ir politinių priežasčių, žmogiškųjų išteklių resursų nepakankamumo negali aktyviau bendradarbiauti su Lietuvos mokslininkais. Centrų stiprinimas yra būtinas, nes bendruomenės turi būti formuojamos ne tik popkultūros ženkliškumu, o paremtų moksliniu pagrindų argumentų objektyvumu. Lituanistikos centrai turi sukaupę nemažai XX –ojo amžiaus Lietuvos medžiagos (dažnai tai yra originalūs politiniai, meniniai dokumentai), tačiau nesustabdomas kone kasdien kintančios situacijos procesas bendruomenių lieka tik stebimas iš šalies, o ne analizuojamas, nes pateikti tam tikrų klausimų, išgirsti kitą, argumentuotą nuomonę, pamatyti kitą kultūros, politikos, ekonomikos pusę nėra galimybių. Šio projekto tikslas – stiprinti lituanistikos ir baltistikos centrų, geografiniu atžvilgiu esančių toli nuo Lietuvos ir Lietuvoje esančių lituanistikos mokslo institucijų, bei mokslininkų ir lietuvių bendruomenių komunikaciją, įgalinti didesnį tarptautinį bendradarbiavimą. Šio projekto metu siekiama Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinimo ir intensyvesnės lituanistikos centrų plėtros užsienyje skatinimo, nes tai užtikrins komunikaciją tarp Lietuvos užsienio centrų, užsienyje esančių Lituanistikos centrų ir toje šalyje esančios bendruomenės bendradarbiavimą, akademinės ir plačiųjų visuomenių komunikavimą, įgalins lietuvių bendruomenę užsienyje susipažinti su dabartine Lietuvos situacija, jos problemomis, pateikiamomis objektyviai ir argumentuotai, užtikrins glaudų bendradarbiavimą ir plės „Globalios Lietuvos“ misiją mezgant ryšius su išvykusiais mokslininkais, būsimais studentais, sukurs ir pateiks viešąją nuomonę apie Lietuvos aukštojo mokslo kokybę, kultūros gerinimą.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-08-V-02
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto