Jungtinės menų, medijų ir marketingo studijų programos rengimas ir įgyvendinimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: "Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla", UAB
Projekto pradžia: 2012-11-30         Projekto pabaiga: 2015-09-01
Bendra projekto vertė:
604 450,59 €
Projektui skirtas finansavimas:
556 094,47 €
Projektui išmokėta lėšų:
454 223,8 €
Iš jo ES dalis:
544 005,53 €
Iš jo ES dalis:
444 349,43 €

Sparti komunikacijos, medijų technologijų ir kūrybinių industrijų plėtra didina šių sričių paslaugų spektrą ir kelia naujus kokybės ir verslo plėtros reikalavimus. Tai sąlygoja didėjantį poreikį rengti aukštos kvalifikacijos komunikacijos, medijų ir kūrybinių industrijų specialistus, turinčius marketingo srities profesinių žinių ir gebėjmų. Šiuolaikinės darbo rinkos poreikiai, susijusių sričių žinių bei bendrųjų ir specialiųjų profesinių kompetencijų ir gebėjimų reikalavimai specialistams, augatys reikalavimai studijų kokybei skatina aukštąsias mokyklas kelti aukštesnius tikslus studijų kokybei, inovacijoms ir tarptautiškumui. Jungtines tarpkryptines studijų programas TTVAM vertina kaip efektyvų įrankį šiems tikslams siekti. Atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius ir naujus iššūkius aukštajam mokslui, tikslinga rengti ir įgyvendinti jungtinę tarpkryptinę studijų programą Marketingas ir medijų menas, kuri leis didinti studijų kokybę, inovacijas ir tarptautiškumą. Projektas prisidės „Nacionalinės studijų programos“ pagrindinio tikslo, kadangi TTVAM siekia padidinti savo studijų kokybę tarptautindama TTVAM studijų sistemą ir taip prisidedėdama prie Lietuvos studijų sistemos tarptautiškumo didinimo. Projekto tikslinės grupės - dėstytojai, studentai, mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai. Siekiant užtikrintų efektyvų programos parengimą ir įgyvendinimą numatomi dėstytojų mokymai ir stažuotės tarptautinėse organizacijose. Jungtinės studijų programos parengimas ir įgyvendinimas turi pridėtinę vertę, nes jungtinė studijų programa labiau už vienos aukštosios mokyklos programą suteikia platesnių galimybių perimti abiejų šalių ir aukštųjų mokyklų studijų patirtį, turinio ir metodų inovacijas. Komunikacijų, medijų, kūrybinių industrijų ir marketingo specialistų rengimas taip pat prisideda prie darbo rinkosplėtros, užtikrindamas šiuolaikinei šių industriijų plėtrai būtinas tarpkryptines žinias, kompetencijas ir gebėjimus.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-090
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto