Jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos "Sociolingvistika ir daugiakalbystė" rengimas ir įgyvendinimas.

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto pradžia: 2012-11-15         Projekto pabaiga: 2015-10-01
Bendra projekto vertė:
238 806,48 €
Projektui skirtas finansavimas:
219 701,96 €
Projektui išmokėta lėšų:
211 403,81 €
Iš jo ES dalis:
191 511,3 €
Iš jo ES dalis:
184 277,91 €

VDU su partneriais siekia sukurti Jungtinę tarptautinę magistrantūros studijų programą „Sociolingvistika ir daugiakalbystė“ (toliau – JSP), kurios tikslas – parengti aukščiausios kvalifikacijos Šiaurės germanų ir baltų kalbų bei Pabaltijo finų kalbų žinovus, turinčius teorinių, metodologinių žinių apie kalbų funkcionavimą socialiniame kontekste, regiono kalbų kontaktus ir politiką; kalbos santykį su kultūra bei tautine, kultūrine ir regionine tapatybe; apie daugiakalbystės ir rečiau vartojamų kalbų bei tarpkultūrinės komunikacijos santykį. Programos tikslai grindžiami kalbų įvairovės (daugiakalbystės) koncepcija, kuri priklauso Europos Sąjungos institucijų skelbiamoms prioritetinėms sritims. Studijų programos uždaviniai – sistemingai ir metodiškai išugdyti Baltijos jūros šalių regiono kalbų tyrėjų kompetenciją. Be svarbaus tarptautiškumo kriterijaus, kuris leis ir programai, ir institucijai, ir visai nacionalinei studijų sistemai tapti konkurencinga, negalima pamiršti ir kitos JSP naudos. Kuriama ir rengiama įgyvendinimui JSP leis studentams dalį studijų laikotarpio studijuoti užsienio šalių universitetuose, kurie yra aukščiausiose universitetų reitingų pozicijoje. Tai be abejonės turės didelės ir teigiamos įtakos VDU studijų kokybei, garantuos mobilumo galimybes studentams ir didins JSP. Kuriama JSP padidins Lietuvos gyentojų galimybes mokytis visą gyvenimą sudarant sąlygas plėtotis dinamiškai žinių visuomenei. Tai leis gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-091
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto