Jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos „Tarptautinė ekonomika“ rengimas bei įgyvendinimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto pradžia: 2013-08-22         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
410 732,74 €
Projektui skirtas finansavimas:
377 874,12 €
Projektui išmokėta lėšų:
376 109,75 €
Iš jo ES dalis:
310 936,99 €
Iš jo ES dalis:
309 485,16 €

VDU, siekdamas skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, o tuo pačiu norėdamas užtikrinti studentams galimybes įgyti daugiau žinių ir gebėjimų, nei gali suteikti vienos institucijos vykdoma studijų programa, šio projekto įgyvendinimo metu kartu su Trento universitetu planuoja parengti bei pradėti įgyvendinti ekonomikos krypties jungtinės magistrantūros studijų programą „Tarptautinė ekonomika“. Siekiant įsitikinti, kad inicijuojama jungtinė „Tarptautinės ekonomikos“ studijų programa bus paklausi studentų tarpe; antra, siekiant užtikrinti sklandų jungtinės studijų programos parengimą, o vėliau ir jos įgyvendinimą, parengta galimybių studija. Jungtinės studijų programos „Tarptautinė ekonomika“ poreikio pagrindimas taip pat remiasi anksčiau atliktų specialistų poreikio Lietuvoje tyrimų rezultatais, pastebimais verslo organizavimo pokyčiais, bendromis Lietuvos ir pasaulio ekonomikų vystymosi tendencijomis, kurios kuria ir keičia darbo rinkos paklausą aukščiausio lygio specialistams. Įgyvendinus numatytas veiklas (parengus ir pradėjus įgyvendinti jungtinę tarptautinę magistrantūros studijų programą) bus sudarytos prielaidos VDU studijų kokybės gerinimiui, tarptautiškumo didinimui, kas paskatins konkurencingumą ir patrauklumą ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėje švietimo rinkoje. Tai, kad studijos bus organizuojamos remiantis užsienio partnerių patirtimi, suderinus ES reikalavimus su nacionaliniais teisės aktais, bus įdiegtos inovacijos, skatins teigiamą požiūrį į Lietuvos aukštąjį mokslą užsienio šalyse. Studentų iš užsienio šalių pritraukimas taip pat užtikrins ES propaguojamos kultūrinės įvairovės sklaidą ir tarpkultūrinio dialogo užmezgimą. Įgyvendinant šį projektą bei jo tęstinumo metu (vėlesniuose jungtinės studijų programos įgyvendinimo etapuose) VDU aktyviai prisidės prie žinių visuomenės kūrimo, užtikrins studijų prieinamumą įvairius poreikius turinčioms visuomenės grupėms.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-094
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto