Gargždų turizmo infrastruktūros modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-05-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2012-09-01         Projekto pabaiga: 2014-12-10
Bendra projekto vertė:
335 141,33 €
Projektui skirtas finansavimas:
262 945,73 €
Projektui išmokėta lėšų:
236 320,95 €
Iš jo ES dalis:
262 945,73 €
Iš jo ES dalis:
236 320,95 €

Turizmo ir rekreacijos požiūriu pažintinio turizmo galimybės Klaipėdos regione dar nėra pakankamai išnaudojamos – pilnai nesutvarkyti vietinės reikšmės keliai, trūksta pėsčiųjų ir dviračių takų, nepakankamai išvystyta turizmo informacinė sistema. Pagrindinės Gargždų miesto dviračių ir pėsčiųjų takų problemos dėl kurių buvo nuspręsta teikti šio projekto paraišką: • Iki 2010 m poroje miesto gatvių buvo įrengti takai pritaikyti dviračiams, pėstiesiems, bet šios gatvės tarpusavyje nesikerta, t.y. nesuformuotos trasos, apjungiančios turistų lankomas vietas. Ne visi dviračių ir pėsčiųjų takai šiuo metu atitinka keliamus saugaus eksploatavimo reikalavimus. Takai būtini norint pritraukti daugiau turistų keliajančių dviračiais, sudaryti sąlygas integruoti takus į kitas dviračių turizmo trasas (Eurovelo ir kt.). • Neišnaudojamas Gargždų miesto rekreacinis potencialas. • Nepakankamai vystomas Gargždų kaip ,,žaliojo“ miesto įvaizdis. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas bus pasiekti šie rezultatai: 1. Įrengtos dviračių ir pėsčiųjų takų atkarpos Kvietinių g. ir pagal krašto kelią Nr. 216 Gargždai –Kretinga. 2. Esamų ir planuojamų įrengti pėsčiųjų ir dviračių takų pagrindu žiedo principu bus suformuota dviračių ir pėsčiųjų takų trasa Gargždų mieste. 2.1. Bus sudarytos sąlygos toliau formuoti kitus dviračių ir pėsčiųjų trasas Gargžduose, plečiamos dviračių turizmo galimybės. 2.2. Bus sudarytos sąlygos integruoti Gargždų dviračių ir pėsčiųjų trasas į kitas egzistuojančias dviračių trasas.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-05-R-31
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-05-R-31-013
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.