Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Gargždų kino teatre "Minija" (modernizuoti Kultūros centro kino teatro pastatą)

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2010-07-16         Projekto pabaiga: 2014-07-29
Bendra projekto vertė:
220 377,09 €
Projektui skirtas finansavimas:
220 377,09 €
Projektui išmokėta lėšų:
217 607,61 €
Iš jo ES dalis:
187 320,52 €
Iš jo ES dalis:
184 966,46 €

Gargždų kino teatro „Minija“ pastatas baigtas statyti 1963 m. Esama pastato būklė neleidžia užtikrinti efektyvaus energijos išteklių vartojimo, neužtikrinamos tinkamos darbo sąlygos. Pastato būklė kasmet blogėja, kosmetiniai pastato patalpų remontai atliekami kasmet, tačiau yra būtina atlikti pastato rekonstrukciją. Prieš pradedant darbus buvo parengta energijos vartojimo audito ataskaita, kurios išvadomis remiantis numatoma rekonstruoti Gargždų kino teatro „Minija“ pastato išorines atitvaras ir inžinerines sistemas: pakeisti lauko duris ir langus, renovuoti ir apšiltinti fasadines sienas, stogą, modernizuoti šildymo, vėdinimo, elektros instaliacijos sistemas. Rekonstruotas pastatas ir įdiegtos energijos taupymo priemonės leis sutaupyti 0,11 GWh energijos per metus. Įgyvendinus projektą bus sudarytos darbo sąlygos Kultūros centro darbuotojams vykdyti kultūrinę veiklą rekonstruotame pastate, o Gargždų miesto gyventojams bus sudarytos galimybės dalyvauti rekonstruotame kino teatre „Minija“ organizuojamuose renginiuose.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-04-R-31
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-04-R-31-031
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.