Esamo geležinkelio ruožo Kaunas (Palemonas)-Gaižiūnai rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
Projekto pradžia: 2012-11-08         Projekto pabaiga: 2014-08-25
Bendra projekto vertė:
21 838 346,47 €
Projektui skirtas finansavimas:
18 562 594,5 €
Projektui išmokėta lėšų:
18 343 108,52 €
Iš jo ES dalis:
18 562 594,5 €
Iš jo ES dalis:
18 343 108,52 €

Europos Parlamentas ir Europos Taryba 2004 m. sprendimu Nr. 884/2004/EB patvirtino prioritetinių transporto projektų sąrašą, kuriame įtrauktas Geležinkelio linijos “Rail Baltica” ašis Varšuva-Kaunas-Ryga-Talinas-Helsinkis projektas. 2010-04-07 LR Vyriausybė nutarimu Nr. 371 pripažino projektą „Rail Baltica“ valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Pagrindinis „Rail Baltica“ projekto tikslas – išvystyta interoperabili Pietų – Šiaurės krypties geležinkelio transporto ašis, sujungsianti Baltijos valstybes su Lenkija, o per ją - su likusiu ES geležinkelių transporto tinklu. Tai padėtų tenkinti vis didėjančius ES valstybių prekybos ir paslaugų poreikius. Vienas iš šio globalaus projekto etapų yra esamo 1520 mm vėžės pločio geležinkelio rekonstrukcija ruože Kaunas (Palemonas) – Gaižiūnai. Projekto vykdymo metu bus rekonstruotas esamas geležinkelio kelias (25,8 km), modernizuota signalizacijos sistema Palemono ir Gaižiūnų stotyse. Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692, nuostatų 55.5, 55.6, 55.8, 58.12 ir 58.18 punktus. Projektas bus finansuojamas ES paramos lėšomis ir nuosavomis lėšomis. Netinkamos išlaidos bus padengiamos nuosavomis lėšomis. Įgyvendinus projektą visų pirma bus pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam ir keleiviniam transportui, padidės pralaidumas bei vidutiniai ir maksimalūs greičiai, bus taupomas keleivių bei krovinių vežimo laikas, sumažės avarijų skaičius, triukšmas bei tarša, pagerės susisiekimas, bus ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas. Tai sudarys visas sąlygas sėkmingai integruotis į ES transporto sistemą, didinti šalies geležinkelių konkurencingumą Europos transporto paslaugų rinkoje.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti
Kvietimo numeris:VP2-5.1-SM-02-V-01
Projekto kodas:VP2-5.1-SM-02-V-01-012
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno raj.