Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Dangos rekonstravimas

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Projekto pradžia: 2012-06-12         Projekto pabaiga: 2013-07-30
Bendra projekto vertė:
13 817 204,13 €
Projektui skirtas finansavimas:
9 847 080,63 €
Projektui išmokėta lėšų:
8 829 409,75 €
Iš jo ES dalis:
9 847 080,63 €
Iš jo ES dalis:
8 829 409,75 €

Kelias E67 Via Baltica kerta Lietuvos teritoriją iš pietų į šiaurę. Tai yra svarbiausias transporto koridorius, jungiantis centrinį, rytinį ir šiaurinį Europos regionus. Vienas kelio ruožas praeina magistraliniu keliu A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga. Šis kelias yra viena iš pagrindinių transporto jungčių Lietuvos–Latvijos pasienyje. Numatyto rekonstruoti kelio A10 ruožo nuo 47,8 iki 60,9 km danga neatitinka keliamų reikalavimų, yra susiformavusios gilios vėžės. Rekonstruojant šį ruožą planuojama sustiprinti 13,10 km kelio dangos, įrengti saugaus eismo priemones ir rekonstruoti inžinerinius tinklus. Transeuropinių TEN-T kelių tinklo plėtros poreikis yra akcentuotas ne tik Europos, bet ir mūsų šalies dokumentuose: Lietuvos transporto ir tranzito plėtros strategijoje (2002), Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje, 2002–2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programoje. Projektas atitinka „Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos“, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr.692, nuostatas: integruoti Lietuvos kelių transporto tinklą į ES kelių transporto sistemą techniniais technologiniaias aspektais, pasinaudojant patogia šalies geografine ir geopolitine padėtimi, formuoti kelių transporto saugaus eismo sistemą, modernizuoti kelių infrastruktūrą (gerinti jos geometriją ir tobulinti dangą), plėsti atskirus transeuropinių kelių ruožus, stiprinti ir platinti kelių dangą, įgyvendinri eismo saugumo ir aplinkosaugos priemones, tobulinti kelių techninius parametrus iki šalies ir tarptautiniu požiūriu suderinto lygio, plėtoti pėsčiųjų takų tinklą užmiesčio keliuose.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas
Kvietimo numeris:VP2-5.1-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.1-SM-01-V-01-015
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Pasvalio raj.