Aviacijos specialistų praktiniam rengimui būtinos mokomosios įrangos atnaujinimas Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institute

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-16-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2009-06-01         Projekto pabaiga: 2013-12-31
Bendra projekto vertė:
2 757 694,12 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 757 694,12 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 757 694,1 €
Iš jo ES dalis:
2 344 040,01 €
Iš jo ES dalis:
2 344 040,01 €

Pagrindinės Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos instituto (toliau – VGTU AGAI) skrydžių praktikų vykdymo problemos, neleidžiančios rengti reikiamo specialistų skaičiaus, susijusios su materialinės bazės stoka ir prasta turimos įrangos būkle: pasenęs mokomųjų lėktuvų parkas neleidžia užtikrinti savalaikio valstybės ir ūkio poreikius tenkinančių apimčių specialistų rengimo; mokomųjų sraigtasparnių nebuvimas neleidžia aprūpinti valstybės užsakovų jiems reikalingu sraigtasparnių pilotų kiekiu, jų poreikis tenkinamas tik iš dalies, lėktuvų pilotus papildomai apmokant neekonomiškais Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos sraigtasparniais; pasenę turimi mokomieji treniruokliai neleidžia specialistams gauti sąveikos įguloje (MCC) reitingo ir mažinti specialistų rengimo sąnaudų, o treniruoklio nuoma, atsižvelgiant į jo naudojimo intensyvumą, yra neekonomiška. Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti savalaikį, reikiamų apimčių aukščiausios kvalifikacijos aviacijos specialistų, ypač lėktuvų ir sraigtasparnių pilotų, rengimą, gerinant studijų kokybę ir prieinamumą, didinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje bei užtikrinti minėtų procesų ekonominį efektyvumą. Šiam tikslui pasiekti yra numatytas uždavinys – atnaujinti skrydžių praktikų mokomąją įrangą – įsigyti navigacijos ir procedūrų treniruoklį, tris vienmotorius ir vieną dvimotorį lėktuvus, du mokomuosius sraigtasparnius. Projekto įgyvendinimas užtikrins šiuo metu esančios skrydžių praktikų vėlavimo problemos sprendimą, leis padidinti specialistų rengimo apimtis iki rinkos poreikio, padidins tiek orlaivių pilotavimo tiek kitų studijų programų studijų kokybę, padarys studijų procesą ekonomiškai efektyvesnį ir sukurs kvalifikacijos tobulinimo VGTU AGAI galimybes.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukštųjų mokyklų infrastruktūra, skirta studijoms
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-16-V-01
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-16-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto