Saugomų teritorijų tvarkymas (III etapas)

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Projekto pradžia: 2012-09-03         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
12 206 551 €
Projektui skirtas finansavimas:
12 206 551 €
Projektui išmokėta lėšų:
12 171 862,24 €
Iš jo ES dalis:
10 375 568,35 €
Iš jo ES dalis:
10 346 082,9 €

Projektu siekiama sudaryti prielaidas saugomų teritorijų būklei gerinti, įgyvendinant planavimo dokumentuose numatytas apsaugos ir tvarkymo priemones pasirinktose saugomose teritorijose. Projektas apima šias pagrindines veiklas: lankytojų centrų įrengimas, vidaus ekspozicijų įrengimas, gamtos mokyklų įrengimas, apžvalgos bokštų, pažintinių (t. p. ir medžių lajų) takų įrengimas, paveldo objektų ir draustinių tvarkymas, "Natura 2000" tinklo teritorijų tvarkymas. Veiklų poreikio pagrindimas: 1. Lankytojų centruose įvairioms lankytojų grupėms suprantamais būdais suteikiama išsami informacija apie gamtos ir kultūros vertybes, veiklos saugomose teritorijose galimybes (planuojama įrengti 2 lankytojų centrus ir 5 ekspozicijas ankščiau įrengtuose lankytojų centuose). 2. Gamtos mokyklose bus organizuojamas betarpiškas, aktyvus mokymosi procesas gamtai pažinti (planuojama įrengti 5 gamtos mokyklas įskaitant 1 kartu su lankytojų centru). 3. Įrengiant apžvalgos bokštą ir 7 takus bus sudarytos galimybės tikslingai pažinti valstybinių parkų vertybes, keliaujant specialiais maršrutais. 4. Nyksta netvarkomi paveldo objektai, jų vertingosios savybės, blogėja jų bendra būklė, lankytojai nesuvokia jų svarbos arba nesidomi jais apskritai (planuojama sutvarkyti 2 paveldo objektus); 5. Draustiniai tvarkomi siekiant pristatyti visuomenei juose saugomas vertybes ir sureguliuojant lankytojų srautus jas apsaugoti (planuojama sutvarkyti 6 draustinius). 4. Įgyvendinant gamtotvarkos priemones (pvz. šienavimo, krūmų kirtimo, hidrologinio režimo atstatymo ir kt.) "Natura 2000" teritorijose, siekiama sudaryti sąlygas buveinėms, rūšims atkurti ir išsaugoti. ES Tarybos direktyvų reikalavimai įpareigoja šalis nares vykdyti atitinkamus tvarkymo darbus paukščių ir buveinių apsaugai svarbiose teritorijose (planuojama tvarkyti 27 teritorijas).

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-02-V-01
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-02-V-01-014
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Anykščių raj.