Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-08-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Projekto pradžia: 2012-02-29         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
6 544 651,3 €
Projektui skirtas finansavimas:
6 544 651,3 €
Projektui išmokėta lėšų:
5 675 345,98 €
Iš jo ES dalis:
5 562 953,6 €
Iš jo ES dalis:
4 824 044,08 €

Problemos, kurioms spręsti vykdoma Projektas: - Neautomatizuotas paslaugų teikimo procesas. Projekto metu savivaldybių institucijų (toliau – SI) 42 teikiamos paslaugos bus perkeltos į el. erdvę. Taip pat bus realizuotos sąsajos, kuriomis paslaugų teikimui reikalingi duomenys, tvarkomi ir/ ar saugomi kitų institucijų informacinėse sistemose ir registruose, bus perduodami automatiniu būdu. - Skirtingi paslaugų teikimo procesai tarp SI. Projekto metu bus atlikta SI teikiamų paslaugų analizė, pateikti pasiūlymai procesų tobulinimui ir sukurti tipiniai el. paslaugų teikimo procesai. - Skirtinga SI teikiamų paslaugų branda. Projekto metu SI bus įdiegti tipiniai el. paslaugų procesai, kurie suteiks galimybę teikti vienodo brandos lygio ir kokybės paslaugas. - Finansinių ir technologinių išteklių trūkumas. Projekto metu SI, neturinčioms dokumentų valdymo sistemų, bus perduota būtina techninė bei programinė įrangą. - SI teikiamos el. paslaugos nepritaikytos užsienio subjektams. Projekto metu bus realizuotas užsienio subjektų tapatybės liudijimas naudojantis Nacionaline elektroninės tapatybės liudijimo sistema (toliau-NETLIS), o el. paslaugos bus teikiamos ir anglų kalba. Projekto tikslas - į elektorinę erdvę perkelti SI teikiamas ir administruojamas paslaugas, skirtas gyventojams ir verslo įmonėms, kurios nėra perkeliamos kitų projektų apimtyje. Įgyvendinus Projektą bus pasiekti šie rezultatai: - paslaugų teikimo procesai taps efektyvesni, todėl bus sudarytos sąlygos mažesniam žmogiškųjų ir finansinių išteklių poreikiui SI, sukurta galimybė šiuos resursus panaudoti vykdant kitas veiklas; - bus sudarytos technologinės sąlygos elektroniniam paslaugų teikimui; - bus taupomas paslaugų gavėjų laikas atliekant administracines procedūras, reikalingas norint gauti paslaugas; - užsienio subjektams bus sudarytos galimybės elektroniniu būdu gauti SI teikiamas ir administruojamas paslaugas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-08-V-01
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-08-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto