Paragių dvaro tvarkyba ir jo pritaikymas turizmo reikmėms

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-05-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akmenės rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2012-07-10         Projekto pabaiga: 2014-06-30
Bendra projekto vertė:
338 339,15 €
Projektui skirtas finansavimas:
258 010,02 €
Projektui išmokėta lėšų:
258 009,99 €
Iš jo ES dalis:
258 010,02 €
Iš jo ES dalis:
258 009,99 €

Projekto „Paragių dvaro tvarkyba ir pritaikymas turizmo reikmėms“ pagrindinis tikslas – skatinti turizmo produktų ir viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą Akmenės rajone. Projektu siekiama atlikti tvarkomuosius statybos darbus išsaugojant Paragių dvaro autentiškumą ir pritaikant jį turizmo reikmėms, skatinant atvykstamąjį ir vietos turizmą, tam tinkamai naudojant kultūros paveldą ir sukuriant palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas. Tikslo bus siekiama restauruojant ir sutvarkant pagrindinius ir svarbiausius Paragių dvaro pastatus: muziejų, klėtį, pirtį ir daržinę. Projektas orientuotas į kultūros paveldo objekto – Paragių dvaro tvarkybą ir jo pritaikymą turizmo reikmėms. Šis dvaras taip pat svarbus dėl savo istorinės, architektūrinės ir kultūrinės vertės. Siekiant efektyviai išnaudoti turizmui Akmenės rajone itin svarbius išteklius, būtina restauruoti Paragių dvaro statinius - atlikti dvare esančių kultūros, istorijos ir gamtos paveldo objektų restauravimo, tvarkymo bei pritaikymo turizmo reikmėms darbus. Atlikus Paragių dvaro tvarkybos darbus, šis kultūrinis paveldas išsaugos savo autentiškumą, unikalumą ir suteiks galimybę turistams susipažinti su to laikmečio buitimi ir aplinka. Projektas prisidės prie Lietuvos turizmo sektoriaus potencialo didinimo, užtikrins kultūros paveldo vertybių išsaugojimą ir reprezentavimą visuomenei. Šio projekto įgyvendinimas siejamas su Akmenės rajono įvaizdžio keitimu, palankiomis galimybėmis vystyti turizmo infrastruktūrą. Sėkmingai atlikus Paragių dvaro tvarkybos darbus, rekreacijai patrauklūs kultūriniai ištekliai bus naudojami efektyviau, bus įmanoma pritraukti didesnį lankytojų skaičių į Akmenės rajoną bei išsaugoti kultūrinį Lietuvos paveldą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-05-R-61
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-05-R-61-010
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Akmenės raj.