Jurbarko miesto urbanistinės infrastruktūros plėtra (II etapas)

Paramos priemonė
VP3-1.1-VRM-02-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2007-12-18         Projekto pabaiga: 2015-05-31
Bendra projekto vertė:
1 345 782,1 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 244 628,02 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 244 627,99 €
Iš jo ES dalis:
1 143 712,24 €
Iš jo ES dalis:
1 143 712,21 €

Projekto esmė – kompleksinis Jurbarko naujamiesčio infrastruktūros sutvarkymas.Jurbarko miesto viešoji infrastruktūra yra blogos būklės, nepatraukli gyvenamoji ir investicinė aplinka. Trūksta žaliųjų plotų, žaidimo aikštelių, mašinų stovėjimo aikštelių. Dėl prastos miesto aplinkos, transporto ir bendruomeninės infrastruktūros būklės ar jos trūkumo nesukuriama palanki aplinka verslui, negarantuojama tinkama gyvenimo aplinka ir kokybė gyventojams. Siekiant Jurbarko mieste išlaikyti darbo išteklius, darbo jėgą, ypač jaunimą, būtina sukurti infrastruktūrą, užtikrinančią darnią, visavertę ir sveiką aplinką žmogui dirbti ir gyventi. Įgyvendinus projektą bus praplėstos esamos automobilių stovėjimo aišktelės, įrengtos vaikų žaidimo ir krepšinio aikštelės, želdiniai, poilsio zonos, mažųjų architektūros formų vietos, sutvarkytos esamos ir išplėtotos naujos miesto viešosios erdvės, pagerės Jurbarko miesto aplinkos infrastruktūra, miesto vaizdas. Projekto įgyvendinimas sudarys palankesnes sąlygas Jurbarko rajono savivaldybės, kaip probleminės teritorijos, plėtrai.Projektas turi teigiamą poveikį regionų išsivystymo skirtumams ir netolygumams mažinti.Projektas prisidės prie Jurbarko miesto urbanistinės, socialinės ir ekonominės aplinkos kokybės gerinimo, užtikrins subalansuotą gyvenimo kokybę ir sanglaudą. Gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimas padės išlaikyti esamus žmogiškuosius išteklius, vykdys emigracijos prevencijos priemones, bus ilgalaikė investicija siekiant pritraukti aukštos kvalifikacijos darbo jėgą, tokiu būdu skatinant Jurbarko miesto ūkio augimą ir verslo konkurencingumą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Probleminių teritorijų plėtra
Kvietimo numeris:VP3-1.1-VRM-02-R-72
Projekto kodas:VP3-1.1-VRM-02-R-72-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Jurbarko raj.