Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra VšĮ Ylakių globos namuose

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Ylakių globos namai
Projekto pradžia: 2012-12-12         Projekto pabaiga: 2015-11-15
Bendra projekto vertė:
722 475,2 €
Projektui skirtas finansavimas:
722 475,2 €
Projektui išmokėta lėšų:
720 760,19 €
Iš jo ES dalis:
614 103,92 €
Iš jo ES dalis:
612 646,16 €

Viešoji įstaigai Ylakių globos namai šiuo metu yra įsikūrę pastate, kuris iš dalies nepritaikytas socialinių paslaugų veiklai ir neatitinka senyvo amžiaus asmenų ir asmenų su negalia socialinės globos įstaigoms keliamų reikalavimų. Taip pat įstaigoje socialinių paslaugų teikimui naudojami baldai ir įranga yra susidėvėję ir nepritaikyti specialiuosius poreikius turinčių asmenų globai. Dėl socialinės globos veiklai keliamų reikalavimų neatitikimo viešoji įstaiga Ylakių globos namai negalės gauti leidimų, kurie yra būtini įstaigos veiklai tęsti. Atsižvelgiant į tai, projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti esamo globos namų pastato rekonstrukciją bei pastatyti priestatą. Taip pat projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta socialinių paslaugų teikimui reikalinga įranga ir baldai bei tikslinė transporto priemonė, pritaikyta neįgaliųjų asmenų transportavimui. Po projekto įgyvendinimo globos namų vietų skaičius liks nepakitęs ir sudarys 30 vietų.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::STACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
Kvietimo numeris:VP3-2.4-SADM-03-V-05
Projekto kodas:VP3-2.4-SADM-03-V-05-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Skuodo raj.