VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyriaus stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras
Projekto pradžia: 2012-12-07         Projekto pabaiga: 2015-06-30
Bendra projekto vertė:
800 592,46 €
Projektui skirtas finansavimas:
800 592,46 €
Projektui išmokėta lėšų:
800 592,39 €
Iš jo ES dalis:
680 503,59 €
Iš jo ES dalis:
680 503,53 €

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyriuje yra 34 vietos senyvo amžiaus ar suaugusiems asmenims su negalia. Gyventojai apgyvendinti triviečiuose ir dviviečiuose kambariuose, tačiau jie neatitinka keliamų reikalavimų ir normų. Dėl netinkamo išplanavimo asmenims sunku judėti su kompensacinės techninės pagalbos priemonėmis. Prie gyvenamųjų kambarių nėra asmens higienos patalpų. Laisvalaikio, užimtumo patalpos neatitinka reikalavimų, trūksta kitų būtinų patalpų, baldai nusidėvėję. Globos skyriaus esamos infrastruktūros būklė netenkina gyventojų poreikių.Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, saugią aplinką bei pagerinti gyvenimo sąlygas, būtina Globos skyriaus rekonstrukcija bei papildomo aukšto pristatymas. Projekto įgyvendinimui būtina Europos Sąjungos fondų parama, nes VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras neturi pakankamai lėšų savarankiškai įgyvendinti tokį projektą. Projekto tikslas - užtikrinti kokybiškas, saugias ir prieinamas stacionarias socialines paslaugas Alytaus gyventojams - VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyriaus klientams. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruojamas Globos skyriaus pastatas (Pramonės g. 9, Alytus), statomas papildomas aukštas, įsigyjama reikiamos įrangos ir baldų. Šiuo metu Globos skyriuje yra 34 vietos, po projekto įgyvendinimo vietų skaičius padidės iki 39. Projekto tikslinės grupės: VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyriaus darbuotojai, globos įstaigos gyventojai (senyvo amžiaus asmenys, suaugę asmenys su negalia). Modernizavus įstaigos infrastruktūrą pagerės stacionarių socialinių paslaugų kokybė ir prieinamumas, bus sukurtos saugios ir patogios gyvenimo sąlygas globos namų gyventojams.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::STACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
Kvietimo numeris:VP3-2.4-SADM-03-V-05
Projekto kodas:VP3-2.4-SADM-03-V-05-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus miesto