Raseinių vaikų globos namų statyba

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Raseinių vaikų globos namai
Projekto pradžia: 2012-07-30         Projekto pabaiga: 2015-07-01
Bendra projekto vertė:
1 492 453,31 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 492 453,31 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 485 985,4 €
Iš jo ES dalis:
1 268 585,31 €
Iš jo ES dalis:
1 263 087,59 €

Raseinių vaikų globos namai šiuo metu yra įsikūrę Raseinių specialiosios mokyklos bendrabučio patalpose. Esamos patalpos neatitinka higienos normos reikalavimų, jų neįmanoma pritaikyti gyvenimui šeimyniniu principu. Atsižvelgiant į tai, buvo nuspręsta statyti naują vaikų globos namų pastatų kompleksą (žemės sklypo Nr. 4400-0293-4269), įsigyti naujus baldus, kompiuterinę techniką bei kitą įrangą. Įgyvendinus projektą įstaigos veikla bus organizuojama šeimynų principu: 6 šeimynos, kuriose vaikų skaičius bus ne didesnis kaip po 8 vaikus. Kiekviena šeimyna turės po 4 miegamuosius, bendrąjį kambarį, virtuvę. Šeimyna naudosis bendra rūbų skalbimo ir džiovinimo, lyginimo patalpa bei patalpa kiemo inventoriaus laikymui. Kiekvienas kambarys turės dušo ir tualeto patalpas. Įgyvendinus projektą naujos vaikų globos namų patalpos bus šiltos, gerai vėdinamos, tinkamai apšviestos. Atskiri įėjimai šeimynoms užtikrins, kad patalpų aplinka labiau atitiks namų aplinką. Projekto įgyvendinimo dėka tikslinei grupei - be tėvų globos likusiems vaikams, bus sudarytos kokybiškos gyvenimo sąlygos. Įgyvendinus projektą pagerės teikiamų socialinės globos paslaugų kokybė.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::STACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
Kvietimo numeris:VP3-2.4-SADM-03-V-06
Projekto kodas:VP3-2.4-SADM-03-V-06-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Raseinių raj.