Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, III etapas

Paramos priemonė
VP2-4.3-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Projekto pradžia: 2012-07-11         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
13 507 106,37 €
Projektui skirtas finansavimas:
9 096 370,48 €
Projektui išmokėta lėšų:
8 529 347,13 €
Iš jo ES dalis:
9 096 370,48 €
Iš jo ES dalis:
8 529 347,13 €

Eismo saugos užtikrinimas – vienas iš svarbiausių Lietuvos transporto sistemos tikslų. Eismo sauga – pirmasis atnaujintos Lietuvos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos prioritetas. Didelis eismo įvykių skaičius Lietuvoje susijęs su neatsakingu žmonių elgesiu prie vairo ar kelyje bei netinkamu eismo organizavimu. Užvažiavimai ant pėsčiųjų ir susidūrimai sudaro didžiausią eismo įvykių grupę. Šios rūšies įvykių dalis po truputį mažėja. Visuomenės supratimas apie eismo kultūrą, savitarpio pagarbą ir pagalbą kitam taip pat yra nepakankamas, trūksta inžinierinių eismo saugą gerinančių priemonių. Užsienio šalių pavyzdžiai rodo, kad inžinierinių saugaus eismo priemonių įgyvendinimas avaringose vietose leidžia ženkliai sumažinti avaringumą. Projektą „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, III etapas“ numatoma įgyvendinti 2012–2015 metais. Planuojama nutiesti 5 pėsčiųjų – dviračių takus, kurių bendras ilgis 8,611 km, rekonstruoti 18 sankryžų. Projektas „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, III etapas“ yra projektų "Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, I ir II etapai" tęstinė dalis. Projektas atitinka „Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr.692, nuostatas: formuoti kelių transporto saugaus eismo sistemą, stiprinti eismo dalyvių saugumo prevenciją, gerinti eismo reguliavimo sąlygas, modernizuoti kelių infrastruktūrą (geometrinius parametrus ir tobulinti kelių dangas), griežtinti kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolę, tobulinti krašto ir rajoninių kelių techninius parametrus iki šalies ir tarptautiniu požiūriu suderinto lygio, įgyvendinti eismo saugumo ir aplinkosaugos priemones, plėtoti dviračių ir pėsčiųjų takų tinklą.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai
Kvietimo numeris:VP2-4.3-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-4.3-SM-01-V-01-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus raj.