Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas

Paramos priemonė
VP1-1.2-SADM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Projekto pradžia: 2009-01-01         Projekto pabaiga: 2010-12-31
Bendra projekto vertė:
4 054 680,26 €
Projektui skirtas finansavimas:
4 054 680,26 €
Projektui išmokėta lėšų:
3 846 859,92 €
Iš jo ES dalis:
2 919 369,79 €
Iš jo ES dalis:
2 769 739,13 €

2008 m. teritorinėse darbo biržose buvo įregistruota 14.6 tūkst. neįgalių asmenų, tai yra beveik 3 tūkst. daugiau nei 2007 m. Registruoti neįgalūs asmenys sudaro 6.8 proc. nuo visų įsiregistravusių bedarbių skaičiaus. Lietuvos darbo biržos parengtas projektas "Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas" prisidės prie neigiamų ekonomikos lėtėjimo pasekmių darbo rinkai mažinimo bei neįgaliųjų užimtumo didinimo. Skatinant neįgaliųjų integraciją, didinant jų konkurencijos darbo rinkoje galimybes, projekto metu į profesinės reabilitacijos programą bus nusiųsta 565 neįgalių asmenų. Iš jų 53 nusiųsti 2009 m. sausio ir vasario mėn., dalyvaus profesinės reabilitacijos programoje, kurios metu atstatys prarastus darbinius įgūdžius arba įgis naują profesinę kvalifikaciją.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas
Kvietimo numeris:VP1-1.2-SADM-02-V-02
Projekto kodas:VP1-1.2-SADM-02-V-02-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto