"Betzatos bendruomenės" Gyvenimo namai

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga "Betzatos bendruomenė"
Projekto pradžia: 2012-10-30         Projekto pabaiga: 2015-05-31
Bendra projekto vertė:
479 610,62 €
Projektui skirtas finansavimas:
479 610,62 €
Projektui išmokėta lėšų:
479 609,66 €
Iš jo ES dalis:
407 669,03 €
Iš jo ES dalis:
407 668,21 €

Projektu siekiama pagerinti "Betzatos bendruomenės" Gyvenimo namų, esančių Verbų g. 8, Čekoniškėse, Vilniaus rajone, suaugusių asmenų su proto negalia gyvenimo kokybę ir teikiamų paslaugų prieinamumą.Šiuo metu esamame pastate įsikūrusiuose Gyvenimo namuose gyvena 3 suaugę asmenys su vidutine ir sunkia proto negalia, tačiau poreikis yra didesnis. Jiems teikiamos nepakankamos kokybės socialinės globos paslaugos, trūksta atskirų poilsio, užimtumo patalpų, nėra lifto, per maža virtuvėlės patalpa, kurioje asmenys galėtų patys pasigaminti valgyti, taip pat trūksta būtinų baldų arba ir įrangos. Be to, nėra priešgaisrinės apsaugos, vietinės kanalizacijos sistema nepatenkina poreikių. Įstaiga dažnai susiduria su problema, kadangi neturi transporto priemonės, kuri būtų pritaikyta vežti žmonėms su negalia. Modernizavus "Betzatos bendruomenės" Gyvenimo namus pagerės suaugusių asmenų su proto negalia gyvenimo sąlygos, nes jie bus pilnai rekonstruoti, įrengti ir pritaikyti. Projekto metu planuojama rekonstruoti Gyvenimo namus, t.y. pastatyti 346 kv.m. priestatą, sujungiant jį su 18 kv.m.galerija su dabar baigiamomis rekonstruoti 130 kv.m. Gyvenimo namų patalpomis. Įgyvendinus projektą bendras numatomas įstaigos plotas būtų apie 494 kv.m. Taip pat projekto metu bus įrengti lauko inžineriniai tinklai (papildomi valymo įrengimai ir prijungimas prie esamų, lauko elektros tiekimo tinklai - 55m, vidinio kiemo takeliai patekti į pastatą) bei įsigyti nauji baldai ir įranga, reikalinga teikti kokybiškas stacionarias paslaugas globotiniams. Taip pat numatoma įsigyti automobilį, pritaikytą vežti žmonėms su negalia. Po rekonstrukcijos Gyvenimo namuose bus sudarytos sąlygos teikti kokybiškas ir visas higienos normas atitinkančias socialines paslaugas 10 asmenų su proto negalia.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::STACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
Kvietimo numeris:VP3-2.4-SADM-03-V-06
Projekto kodas:VP3-2.4-SADM-03-V-06-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto