Kvalifikacijos tobulinimo programos "Svetingumo akademija" sukūrimas ir įgyvendinimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos valstybinė kolegija
Projekto pradžia: 2012-12-20         Projekto pabaiga: 2015-05-31
Bendra projekto vertė:
349 536,03 €
Projektui skirtas finansavimas:
279 628,71 €
Projektui išmokėta lėšų:
265 599,89 €
Iš jo ES dalis:
279 628,71 €
Iš jo ES dalis:
265 599,89 €

Dėl šiuo metu pasaulyje susidariusių nepalankių aplinkybių (finansų krizė, klimato kaita, nestabili politinė aplinka ir terorizmas) turizmo svetingumo sektorius yra priverstas būti lanksčiu ir dinamišku. Stiprinant turizmo sektoriaus konkurencingumą, Lietuva privalo pasiūlyti ilgalaikių, kokybiškų svetingumo produktų. Svetingumo paslaugų teikimo grandinėje vienas svarbiausių konkurencinį pranašumą užtikrinančių veiksnių - žmogus ir jo sukuriama vertė. Todėl pagrindiniais darbdavių iššūkiais tampa aukšta darbuotojų kvalifikacija, šiuolaikinė vadyba ir pridėtinę vertę kuriančių paslaugų/inovacijų diegimas. Atsižvelgdama į rinkos poreikius ir pasaulines tendencijas, Klaipėdos valstybinė kolegija siekia sukurti ir įgyvendinti lanksčią, modulinę kvalifikacijos tobulinimo programą "Svetingumo akademija". Programa bus grįsta Lietuvos svetingumo sektoriaus atstovų poreikiais, gerąja užsienio ekspertų patirtimi. Projekto esmė yra sukurti ir įgyvendinti modulinę kvalifikacijos tobulinimo programą „Svetingumo akademija", kurią: • Būtų galima sėkmingai ir lengvai pritaikyti praktikoje; • Būtų pagrindinis įrankis įmonėms siekiančioms išlaikyti klientus ir gauti pelno; • Būtų viena efektyviausių neformalaus mokymo programų apgyvendinimo, turizmo ir sveikatinimo paslaugų rinkoje ne tik Lietuvoje, bet ir visame Baltijos regione; • Būtų lanksti – ją būtų galima pritaikyti įvairaus dydžio svetingumo sektoriuje dirbančioms organizacijoms bei pasirinkti įvairų sudėtingumo lygi, bei trukmę; • Būtų dinamiška, novatoriška ir paremta geriausia pasauline praktika bei orientuota į praktinį pritaikymą darbo vietoje; • Įgyvendinama tik nustatytus reikalavimus atitinkančių dėstytojų/praktikų komandos, taip užtikrinant kokybę ir darbdavių keliamus reikalavimus; • Užtikrins ekonomiškai savarankišką ir pelningą paslaugų paketą mokymo institucijai.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-04-V-06
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto