LieDM tinklo plėtra

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2012-12-12         Projekto pabaiga: 2014-07-31
Bendra projekto vertė:
319 772,65 €
Projektui skirtas finansavimas:
287 795,38 €
Projektui išmokėta lėšų:
286 428,63 €
Iš jo ES dalis:
244 626,08 €
Iš jo ES dalis:
243 464,34 €

LieDM tinklo prioritetas yra moderniomis informacijos ir telekomunikacijos technologijomis paremtos aukštojo mokslo studijos, e-mokymosi plėtra, aukštųjų mokyklų partnerystė vykdant nuotolinį mokymą bei mokymąsi. Studijavimui el. būdu sukurta 10 antrosios pakopos studijų programų, 3 pirmosios pakopos studijų programos, daugiau nei 3000 nuotolinio mokymosi kursų, kasmet organizuojama apie 800 vaizdo konferencijų, sukaupta daugiau kaip 6000 valandų vaizdo įrašų, skirtingose Lietuvos aukštosiose mokyklose įsteigtos vaizdo konferencijų studijos, nuotolinio mokymo klasės, techniniai centrai bei vaizdo filmavimo ir montavimo studijos. Visa ši infrastruktūra prisideda prie nuotolinių studijų populiarinimo ir teikimo Lietuvos aukštojo mokslo institucijose ir didina jų konkurentabilumą respublikinėje ir tarptautinėje rinkoje. Šiuo metu LieDM konsorciumui priklausančio KTU techninio centro paslaugomis naudojasi 46 skirtingos institucijos. Šio projekto tikslas yra LieDM tinklo funkcionalumo ir paslaugų kokybės gerinimas tikslingai ir kryptingai panaudojant finansinius išteklius. Projekto rezultatais siekiama didinti visų LieDM tinkle dalyvaujančių institucijų galimybes teikti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias studijas elektroniniu būdu, išplėsti paslaugų apimtis, didinti vartotojų ratą ir prieinamumą. Projekto metu įdiegus naujus vaizdo konferencijų sprendimus numatoma ženkliai padidinti vaizdo konferencijų prieinamumą ir išplėsti vartotojų ratą pasiūlant paslaugas ne tik aukštojo mokslo institucijoms, bet ir mokykloms. Taip pat projekto metu numatoma skirti daug dėmesio nuotolinių studijų kokybės sistemos diegimui (techninės pagalbos centro kūrimas, darbuotojų mokymai, metodinės medžiagos rengimas), virtualios mokymo(si) aplinkos funkcinių galimybių plėtrai (išmaniųjų modulių kūrimas ir pritaikymas, atvirųjų švietimo išteklių saugyklų pritaikymas VMA).

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-04-V-05
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-04-V-05-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto