Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilutės rajone (Šilutėje, Katyčiuose, Usėnuose, Žemaitkiemyje)

Paramos priemonė
VP3-3.1-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės vandenys"
Projekto pradžia: 2012-07-13         Projekto pabaiga: 2015-07-01
Bendra projekto vertė:
1 945 899,03 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 835 350,78 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 835 350,78 €
Iš jo ES dalis:
1 642 155,96 €
Iš jo ES dalis:
1 642 155,96 €

Projekto tikslas - tvarkomų nuotekų paslaugos išplėtimas Šilutės rajone: Šilutės m. (Laisvės kv.), Katyčiuose, Usėnuose, Žemaitkiemyje. Pagal Šilutės, Katyčių bei Usėnų seniūnijų pateiktus duomenis šiuo metu Šilutėje yra 7651 būstas (7651x2,6 =19893 gyv.), Katyčiuose - 184 būstai (184x2,6=478 gyv.), Usėnuose - 218 būstų (218x2,6=567 gyv.), Žemaitkiemyje - 85 būstai (85x2,6=221 gyv.). Detalesnė informacija apie šiuo metu prisijungusius būstus ir būstų skaičių po projekto pateikiama B dalies 2-oje lentelėje. Daugelis gyventojų neturi galimybės prisijungti prie centralizuoto nuotekų tvarkymo, jiems negalima užtikrinti tinkamo nuotekų išvalymo. Projekto esmė – nuotekų tvarkymo infrastruktūros gerinimas Šilutės raj. Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas. Sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša, pagerės aplinkos būklė. Pagal LR vietos savivaldos įstatymą (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832) ir LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą savivaldybėms bei vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonėms priskirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimo funkcijos. Nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrintų funkcijų - aprūpinti gyventojus pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu - vykdymą. Kadangi Šilutės raj. teritorija yra gana tankiai apgyvendinta sanitariniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais centralizuotas nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų problemas ir taip pagerinti jų gyvenimo sąlygas. Šį projektą vykdo UAB "Šilutės vandenys". Įgyvendinus numatytas investicijas, prie NT Katyčiuose bus prijungti – 172 būstai (447 gyv.), Usėnuose – 114 būstai (296 gyv.), Žemaitkiemyje – 51 būstas (133 gyv.), Šilutėje (Lietaus kv.) – 384 būstai (998 gyv.). Iš viso bus prijungta – 721 būstas (721x2,6=1874 gyv.).

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP3-3.1-AM-01-V-02
Projekto kodas:VP3-3.1-AM-01-V-02-110
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šilutės raj.