Universiteto paslaugų atvėrimas apmokant aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto pradžia: 2013-01-11         Projekto pabaiga: 2015-07-11
Bendra projekto vertė:
430 329,13 €
Projektui skirtas finansavimas:
258 197,47 €
Projektui išmokėta lėšų:
251 004,27 €
Iš jo ES dalis:
258 197,47 €
Iš jo ES dalis:
251 004,27 €

Lietuvoje IKT sektorius užima vyraujančią vietą šalies ūkio struktūroje ir nuolat patiria iššūkius: sistemos parengties ir reagavimo pajėgumo, atsakomybės prisiėmimo, padidėję klientų lūkesčiai, ekonominio poveikio valdymas, tiekimo proceso globalizacija, vis sudėtingesnė tiekimo grandinė. UAB „Omnitel“ taip pat įvardija šiuos iššūkius bei siekia spręsti šias problemas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programos (KTP) pagalba, formuluodama VDU uždavinį – parengti ne mažiau 60 akad. val. KTP šioms kompetencijoms ugdyti: 1. techninės infrastruktūros palaikymas ir atnaujinimas; 2. metodologinių žinių ir įgūdžių naujų paslaugų kūrimas ir diegimas; 3. minkštieji gebėjimai. Projekto tikslas – Sukurti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kūrimo ir bendradarbiavimo su darbdaviais (KTPK BD) modelį bei kvalifikacijos tobulinimo programą ir ją įgyvendinti. Projekto uždaviniai: 1. Parengti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų ir bendradarbiavimo su darbdaviais (KTP BD) modelį; 2. Parengti kvalifikacijos tobulinimo programą; 3. Įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo programą. Projekto stiprybė – naujos programos pagrįstumas bei partnerių motyvuotas bendradarbiavimas. Programos modulių turinys apibrėžiamas kompetencijomis, kurios svarbios tolimesniam VDU ir „Omnitel“ bendradarbiavimui diegiat ir prižiūrint technologinę infrastruktūrą mokymo turinio rengimui ir sklaidai.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-04-V-06
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto