Grupinio gyvenimo namai asmenims su negalia

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kelmės rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-02-14         Projekto pabaiga: 2015-12-30
Bendra projekto vertė:
1 094 186,49 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 094 186,49 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 092 798,42 €
Iš jo ES dalis:
930 058,51 €
Iš jo ES dalis:
928 878,63 €

Kelmės rajone šiuo metu yra apie 70 sutrikusio intelekto ir kompleksinės negalios asmenų, kurie priklauso sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Kelmės Viltis“. Socialinių paslaugų tinklas neįgaliesiems, turintiems sutrikusio intelekto ir kompleksinę negalią, nėra pakankamai išplėtotas. Šiuo metu Kelmės rajone veikia tik viena globos įstaiga, kurioje trūksta vietų šios tikslinės grupės asmenims. Projektu steigiami nauji grupinio gyvenimo namai, pastatant naują apie 620 kv. m. pastatą, adresu Paprūdžių km., Kelmė. Siekiant užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę grupinio gyvenimo namuose, projekto metu bus įsigyjami baldai, kompiuterinė technika ir kita įranga bei tikslinė transporto priemonė. Naujuose grupinio gyvenimo namuose bus sukurta 20 vietų paslaugų gavėjams. Asmenims su sutrikusiu intelektu ir kompleksine negalia bus teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, kurios padės ne tik neįgaliesiems, bet ir jų globėjams geriau integruotis į visuomenę bei gyventi pilnavertį gyvenimą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::STACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
Kvietimo numeris:VP3-2.4-SADM-03-V-07
Projekto kodas:VP3-2.4-SADM-03-V-07-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kelmės raj.