Racionalių tuštymėtų monolitinių gelžbetoninių perdangų konstrukcinių sprendinių, tuštumas formuojančių elementų ir skaičiavimo metodikos sukūrimas ir eksperimentinis tyrimas (TUGPA)

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2013-01-15         Projekto pabaiga: 2015-07-15
Bendra projekto vertė:
376 506,02 €
Projektui skirtas finansavimas:
376 506,02 €
Projektui išmokėta lėšų:
376 506 €
Iš jo ES dalis:
353 501,51 €
Iš jo ES dalis:
353 501,5 €

Šiame projekte numatoma sukurti daugiaaukščio pastato racionalią tuštymėtą monolitinę perdangą ir jos jungtį su monolitinėmis kolonomis. Sukurti tokių plokščių skaičiavimo metodiką. Monolitinėje besijėje gelžbetoninėje perdangoje norint sumažinti medžiagų sąnaudas bus suformuojamos tuštumos. Jas įrengiant numatoma panaudoti naujo tipo plastmasinius įdėklus. Įrengiant tokias perdangas žymiai sumažinamas jų svoris. Sumažinus svorį, sumažėja pastatą veikiančios apkrovos. Tai sudaro galimybę įrengti žymiai didesnių tarpatramių perdangas, sumažinti kolonų ir pamatų apimtis. Naudojant naujus konstrukcinius sprendimus bus mažinamos statybinių medžiagų (skalda, smėlis, cementas, gėlas vanduo) sąnaudos pastatui statyti. Mažinant betono kiekį mažės ir cemento sąnaudos. Tai rodo, kad racionalizuojant gelžbetoninių konstrukcijų sprendinius žymiai mažinamos energijos ir žaliavų sąnaudos bei žymiai mažinamas aplinkos užterštumas. Tyrimais nustatyta, kad gaminant 1 toną cemento į aplinką išmetama 1 tona CO2. Plastmasinius įdėklus numatoma gaminti iš plastiko atliekų. Tai leis spręsti aplinkosaugos klausimus (plastiko atliekų panaudojimą), efektyviai ir inovatyviai pritaikant plastiko atliekas. Monolitinių pastatų patikimumas žymia dalimi priklauso nuo perdangos ir kolonų jungčių. Tuštymėtų gelžbetoninių monolitinių perdangų ir kolonų jungtys nėra ištirtos, nėra jų konstrukcinių sprendinių ir skaičiavimo metodų. Šiame darbe numatoma pasiūlyti perdangų ir kolonų jungties konstrukcinius sprendinius ir jų skaičiavimo metodiką.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-10-V-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto