„Turizmo sektoriaus vadovų, vadybininkų ir aptarnaujančio personalo žinių ir įgūdžių mokymo programa"

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2013-01-11         Projekto pabaiga: 2015-01-11
Bendra projekto vertė:
170 875,81 €
Projektui skirtas finansavimas:
119 613,07 €
Projektui išmokėta lėšų:
112 778,01 €
Iš jo ES dalis:
119 613,07 €
Iš jo ES dalis:
112 778,01 €

Remiantis “Turizmo sektoriaus žmogiškųjų išteklių analize ir vertinimu 2010 - 2020“, šio sektoriaus kompleksiškų praktinio pobūdžio žinių trūkumo problemoms išspręsti suformuota Lietuvos–užsienio ekspertų darbo grupė parengs ir įgyvendins 10 unikalių praktinių modulių kvalifikacijos tobulinimo programą. Tikslinės grupės - partnerių darbuotojai ir VU TVM absolventai - potencialūs darbuotojai; dėstytojai. Tikslas - pakelti tikslinės grupės kvalifikaciją, išugdyti kompetencijas, pritaikomas darbo vietoje, bei lengvai pernešamas darbo vietą keičiant, pagerinti turizmo sektoriaus kokybę ir patrauklumą turistams, tuo užtikrinant didesnį tiklslinės grupės stabilumą darbo rinkoje ir geresnes darbo sąlygas, pagerinti dėstymo kokybę. Grupė surenkama per projekto viešinimo veiksmus, VU TVM tinklapį, seminarus, skirtus projekto partneriams. Projekto pridėtinė vertė: - „Tailor-made“ mokymo programa; - Akademinė ir praktinė patirtis tarp Lietuvos ir užsienio dėstytojų, praktikų ir teoretikų; - Mentorystės programa, suteiksianti galimybę Lietuvos ekspertams patobulinti savo žinias naudojant užsienio kolegų patirtį "peer coaching" ir iš karto pritaikyti gautas žinias praktikoje, kuruojant užsienio specialistų programas Lietuvoje; - Jaunų specialistų pritraukimas; - Naujausi mokymo programos turizmo sektoriaus moduliai (nėra ekvivalentų Lietuvos Aukštosiose mokyklose); - Modulinė mokymo programa paskirstyta pagal darbuotojų kvalifikaciją (vadovai, vadybininkai, aptarnaujantys personalas) - Probleminis mokymas ir kiti naujausio mokymo metodai; - Labai aukštas programos praktinis pritaikomumas;

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-04-V-06
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-013
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto