Inovatyvios terminio skaidymo technologijos sukūrimas ir pritaikymas vandenvalos nuotekų dumblo utilizavimui (INODUMTECH)

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos energetikos institutas
Projekto pradžia: 2013-01-11         Projekto pabaiga: 2015-07-11
Bendra projekto vertė:
654 476,03 €
Projektui skirtas finansavimas:
654 476,03 €
Projektui išmokėta lėšų:
650 704,31 €
Iš jo ES dalis:
614 487,54 €
Iš jo ES dalis:
610 946,27 €

Lietuvos nuotekų valymo įmonėse kaip atlieka gaunamas nuotekų dumblas. Plečiantis nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrai, proporcingai didėja ir nuotekų valymo metu susidarančio dumblo kiekis. Saugojimo aikštelėse sukaupti dideli dumblo kiekiai, kurių tvarkymas iki šiol naudojamais būdais pradeda kelti grėsmę aplinkai ir prieštarauja darnios plėtros principams, todėl ieškoma efektyviausių būdų nuotekų dumblui apdoroti. Viena iš inovatyvių likutinio dumblo utilizavimo technologijų yra jo dujinimas. Taikant šią technologiją, iš dumblo terminio skaidymo metodu išskiriamas vertingas produktas – degiosios dujos, kurios gali būti panaudojamos šilumos ir elektros gamybai. Suprantant savitos problemos buvimą, LEI mokslininkų inicijuojamas projektas, kurio tikslas - inovatyvios terminio skaidymo technologijos sukūrimas ir pritaikymas vandenvalos nuotekų dumblo utilizavimui, kurio siekiant pareiškėjas planuoja sukurti bandomąjį iki 100 kW galios dujinimo proceso-technologijos maketą. Teikiamas projektas tiesiogiai siejasi su atliekų utilizavimu, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo plėtra ir ES pagrindiniais energetikos ir aplinkosaugos politikos tikslais: mažinti atliekų susidarymą, didinti energijos tiekimo saugą, sumažinti oro taršą bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, sustiprinti gaminamos produkcijos konkurencingumą, teikti gyventojams socialinę paramą bei garantuoti užimtumą. Kaip projekto rezultatas bus pagamintas veikiantis eksperimentinis laboratorinis įrenginys, jame realizuotas technologinis procesas, paruošta nuotekų dumblo terminio skaidymo metodika ir pateiktos rekomendacijos pramoninių įrenginių gamybai, konstrukcijos tobulinimui, siekiant padidinti jų efektyvumą. Sukurtas dumblo utilizavimo maketas bus plačiai viešinamas siekiant pritraukti galimus Lietuvos ir/ar užsienio investuotojus, suinteresuotus komercinio dydžio veikiančio maketo tinkančio utilizuoti mažuose Lietuvos miesteliuose susidarančius dumblo kiekius, sukūrimui.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-10-V-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-009
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto