Kas svarbiau: sukurti strategiją ar ją įgyvendinti?

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
Projekto pradžia: 2013-01-10         Projekto pabaiga: 2015-01-10
Bendra projekto vertė:
456 373,1 €
Projektui skirtas finansavimas:
289 596,46 €
Projektui išmokėta lėšų:
264 953,98 €
Iš jo ES dalis:
289 596,46 €
Iš jo ES dalis:
264 953,98 €

Įmonių vadovams šiandieninėje rinkoje kyla nemaža vadybos problemų. Seni vadybos metodai tapo neefektyvūs. Dažna įmonė turi puikiai parengtą strategiją, bet kažkodėl strategija lieka neįgyvendinta arba įgyvendinta neefektyviai. Profesionaliai parengta strategija būtina įmonės sėkmei užtikrinti, bet jos neužtenka, kad įmonė išgyventų. Taigi pagrindinė problema, kurią kelia šis projektas yra „Kaip įmonėje užtikrinti darnų ir efektyvų perėjimą nuo strategijos kūrimo iki jos įgyvendinimo?“ Projekto tikslas suteikti įmonėms žinių ir įgūdžių, kaip jos galėtų sėkmingai įgyvendinti savo strategijas. Šio tikslo bus siekiama koncentruojantis į šias sritis: strategijos kūrimas atsižvelgiant į organizacijos misiją, strateginis projektų, programų ir portfelio valdymas ir pardavimų strategija. Kiekvienai temai sukurtas atskiras modulis ir visų jų išskirtinumas yra tai, kad kiekvieno modulio pirmoje dalyje dalyvauja aukščiausio lygio vadovai, o antroje – žemesnių grandžių darbuotojai. Mokymų metu pristatysime Lietuvoje naują metodiką, kaip efektyviai įgyvendinti įmonės strategiją. Metodika buvo sukurta IESE Business School (Ispanija), jos autoriai Pablo Cardona ir Carlos Rey. Šiuo metu tai yra vienas iš naujausių požiūrių į vadybą tarptautinėje akademinėje ir verslo bendruomenėje. Autoriai papildo vadybą pagal tikslus vadyba pagal misiją. Pagrindinis šio požiūrio privalumas yra tai, kad, remiantis organizacijos misija, sukuriama didesnė pridėtinė vertė tiek klientams, tiek įmonei, kadangi įmonės darbuotojai yra motyvuoti siekti aukštesnių tikslų. Ši metodika dar nebuvo pristatyta Lietuvoje, todėl tikimės, kad projektas ne tik leis išpopuliarinti šį naują požiūrį į vadybą, bet ir leis mūsų tikslinei grupei (esamiems darbuotojams) realiai įgyvendinti vadybos pagal misiją privalumus. Projekto metu dalyvaus vienas iš vadybos pagal misiją autorių Carlos Rey ir pasidalins savo patirtimi bei žiniomis, kaip ši sistema buvo diegiama Sony korporacijoje, kompanijoje Lavazza.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-04-V-06
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-014
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto