"Pabėgių medienos bioremediacijos tyrimai ir technologijų kūrimas“ BIOREM

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto pradžia: Fri Jan 11 00:00:00 GMT 2013         Projekto pabaiga: Sat Jul 11 00:00:00 GMT 2015
Bendra projekto vertė:
422 845,23 €
Projektui skirtas finansavimas:
422 845,23 €
Projektui išmokėta lėšų:
422 828,45 €
Iš jo ES dalis:
397 009,38 €
Iš jo ES dalis:
396 993,62 €

Mediniai pabėgiai (PB) impregnuojami kreozotu, skalūnų alyva ir kitais baktericidų, fungicidų savybių turinčiais impregnantais, neleidžiančiais skaidytojams ardyti medienos. Jų sudėtyje yra fenolinių junginių, policiklinių aromatinių angliavandenilių (stiprūs kancerogenai). Impregnuoti PB tarnauja apie 15 metų. Kasmet susidaro apie 30 000 vnt. (2000 t) netinkamų naudoti PB. Lietuvoje nėra įmonės, galinčios tvarkyti netinkamus naudoti PB. Šiandien technologijos dar neleidžia visų medinių PB pakeisti gelžbetoniniais, todėl PB tvarkymas bus aktualus dar daugiau nei 15 m. Pagal Europos Komisijos direktyvos 2001/90/EB (EUR-LEX-3200120090-LT) reikalavimus tokios atliekos negali būti tiesiogiai panaudotos kurui, kompostui ar kitiems dirbiniams be papildomo apdorojimo. Tam gali būti taikomos bioremediacijos technologijos, paremtos kai kurių mikroorganizmų gebėjimu skaidyti fenolius ir netgi stipriomis kancerogeninėmis savybėmis pasižyminčius policiklinius aromatinius angliavandenilius. TIKSLAS – sukurti PB valymo būdus nuo kreozote ir skalūnų alyvoje esančių toksinių medžiagų. Kuriama inovacinė technologija sudaryta iš trijų pakopų: iš pradžių mediniai pabėgiai smulkinami ir paruošiami biologiniam skaidymui, o po to baktericidinių, fungicidų savybių turintys impregnantai ir kitos organinės medžiagos skaldomos atrinktomis aktyviomis mikroorganizmų kultūromis ir tiriamas gauto produkto tinkamumas kompostui ar kitam panaudojimui be papildomo apdorojimo. Kartu su AB „Lietuvos geležinkeliai“ Aplinkosaugos centru bus atrinkti skirtingai impregnuoti panaudoti mediniai PB (skirtingo medienos tipo, amžiaus, impregnantų koncentracijos). Įvertinti bandiniai bus panaudoti bioremediacijos procesų modeliavimui, optimizavimui, efektyvių mikroorganizmų paieškai, jų konsorciumų sudarymui, atliekant laboratorinius tyrimus. Instrumentinės analizės metodais bus vertinama bioremediacijos dinamika, remiantis matematiniais modeliais bus optimizuojamos biotechnologijos sąlygos.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-10-V-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-010
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto