Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namuose

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namai
Projekto pradžia: 2013-02-14         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
495 055,32 €
Projektui skirtas finansavimas:
495 055,32 €
Projektui išmokėta lėšų:
492 238,13 €
Iš jo ES dalis:
420 797,02 €
Iš jo ES dalis:
418 402,41 €

2012 m. Skuodo rajone 79 vaikai buvo likę be tėvų globos, iš jų 32 gyvena Skuodo raj. savivaldybės Barstyčių vaikų globos namuose (projekto tikslinė grupė). 1987 m. statytas Skuodo raj. savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų pastatas nebeatitinka Lietuvos higienos normų reikalavimų, skirtų vaikų socialinės globos įstaigoms, todėl projekto tikslinei grupei nėra teikiamos pakankamai kokybiškos socialinės paslaugos. Pastatas nėra pritaikytas gyventi šeimynomis. Pastato inžineriniai tinklai yra pasenę, stogas kiauras, o vidaus apdaila yra nusidėvėjusi. Projekto metu bus atliekamas Barstyčių vaikų globos namų pastato, esančio Salantų g. 7, Barstyčiai, unikalus Nr.: 7598-7008-3010, atnaujinimas, kurio metu bus rekonstruojamas bei apšiltinamas stogas, tvarkomi inžineriniai tinklai, vykdomas vidaus patalpų remontas. Taip pat bus įrengtas pandusas. Projekto metu numatyta įsigyti paslaugų teikimui reikalingus baldus. Įgyvendinus projektą, vietų skaičius įstaigoje nesikeis. Įgyvendinus projektą vaikų globos namai taps pritaikyti gyventi šeimynomis, pagerės vaikų gyvenimo sąlygos ir globos namų teikiamų paslaugų kokybė, pastato infrastruktūra bus apsaugota nuo irimo, globos namai galės prasitęsti higienos pasą ir toliau tęsti savo veiklą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::STACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
Kvietimo numeris:VP3-2.4-SADM-03-V-08
Projekto kodas:VP3-2.4-SADM-03-V-08-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Skuodo raj.