Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) rekonstravimas. Kelio rekonstravimas ir eismo saugos gerinimas

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Projekto pradžia: 2012-09-27         Projekto pabaiga: 2014-09-30
Bendra projekto vertė:
36 629 982,61 €
Projektui skirtas finansavimas:
27 455 120,19 €
Projektui išmokėta lėšų:
25 542 083,9 €
Iš jo ES dalis:
27 455 120,19 €
Iš jo ES dalis:
25 542 083,9 €

Transeuropinio transporto tinklo TEN-T kelias E85 per Lietuvos teritoriją praeina magistraliniais keliais A15 Vilnius-Lyda ir A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Kelias A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda yra svarbiausia šalies transporto arterija, todėl turi būti nuolatos tobulinamas, gerinami jo techniniai, eismo saugos bei aplinkosauginiai parametrai. Kelio rekonstravimo projekte numatyta 4 atskiruose ruožuose (viso 25,02 km) didinti kelio konstrukcijos stiprumą, atnaujinti susidėvėjusią dangą bei 2 vietose įrengti požemines perėjas pėstiesiems: 30,1 km (ties Lazdėnų gyvenviete) ir 86,6 km (ties Karčiupio gyvenviete). Transeuropinių TEN-T kelių tinklo plėtros poreikis yra akcentuotas ne tik Europos, bet ir mūsų šalies dokumentuose: Lietuvos transporto ir tranzito plėtros strategijoje (2002), Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje, 2002–2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programoje. Projektas atitinka „Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr.692, nuostatas: toliau plėtojant E lygio magistralių tinklo tobulinimą, aplinkkelių ir skirtingo lygio sankryžų statybą, pakelės infrastruktūros sistemos kūrimą, plėsti atskirus transeuropinių kelių ruožus, stiprinti ir platinti kelių dangą, įgyvendinti eismo saugumo ir aplinkosaugos priemones;

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas
Kvietimo numeris:VP2-5.1-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.1-SM-01-V-01-017
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šilalės raj.