POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LR VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR PAVALDŽIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ TYRĖJŲ PERKVALIFIKAVIMO MODULIŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS BEI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Mykolo Romerio universitetas
Projekto pradžia: 2013-01-14         Projekto pabaiga: 2015-07-14
Bendra projekto vertė:
390 102,63 €
Projektui skirtas finansavimas:
288 964,91 €
Projektui išmokėta lėšų:
281 970,61 €
Iš jo ES dalis:
288 964,91 €
Iš jo ES dalis:
281 970,61 €

Viena iš valstybės prioritetinių veiklos sričių – nusikalstamumo, kuris dažnai įgauna ir tarptautinį atspalvį, kontrolė. Nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo greitas, išsamus, objektyvus ir kvalifikuotas atlikimas savo ruožtu yra labai svarbus šios kontrolės elementas. Deja, praktika yra tokia, kad dėl dažnos įstatymų kaitos ikiteisminio tyrimo etape pareigūnai susiduria su įstatymų nuostatų teisingo aiškinimo ir jų tinkamo pritaikymo konkrečiose baudžiamosiose bylose problemomis. Tas pats pasakytina ir apie nuolatinę būtinybę įvaldyti naujausias kriminalistinių tyrimų technologijas, būtinas kovai su nusikalstamumu. Policijos departamentas 2011 m. gegužės 18 d. rašte Nr. 5-S-2550 yra suformulavęs būtinas tyrėjų kvalifikacijos kėlimo sritis, kuriose reikalinga kompetentingų specialistų pagalba, ypatingai kriminalistikos, baudžiamojo proceso bei baudžiamosios teisės srityse, kadangi policija atlieka didžiausią dalį ikiteisminių tyrimų baudžiamosiose bylose. Šis projektas yra inovatyvus, nes per pastaruosius kelerius metus kelis kartus iš esmės keitėsi baudžiamųjų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų veiklą, kvalifikaciją, jiems keliamus tyrimo uždavinius. Juolab, dažnas ikiteisminio tyrimo pradėjimas ir atlikimas neišvengiamai susiduria su tarptautiniu elementu (pvz., teisinės pagalbos prašymais), kas reiškia, kad tyrimo pareigūnai ypač dažnai susiduria su tarptautinio baudžiamojo proceso ypatumais, nepakankama praktika ir patirtimi šioje srityje. Šio projekto ribose kvalifikaciją kels 361 Policijos departamento ir pavaldžių policijos įstaigų ikiteisminio tyrimo pareigūnų. Mokymams bus parengti trys moduliai, kurių bendra trukmė - 12,5 darbo dienų. Mokymų metu bus dirbama ne tik interaktyviai, bet ir analizuojant teisinės praktikos pavyzdžius konkrečiose įvykio vietose, taip pat modeliuojant tyrimo situacijas.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-04-V-06
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-015
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto