VšĮ amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ mokymo bazės atnaujinimas ir plėtra

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-13-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Amatų mokykla "Sodžiaus meistrai"
Projekto pradžia: 2013-01-23         Projekto pabaiga: 2014-01-31
Bendra projekto vertė:
86 886,01 €
Projektui skirtas finansavimas:
86 886,01 €
Projektui išmokėta lėšų:
84 636,82 €
Iš jo ES dalis:
73 853,1 €
Iš jo ES dalis:
71 941,29 €

Amatų mokykla vienintelė Trakų rajone ruošia dailides, stogdengius, konditerius ir virėjus-kulinarus. Šiuo metu amatų mokykla savo veikloje susiduria su keletu problemų. Pirmiausiai, ne visos amatų mokyklos patalpos yra tinkamai pritaikytos praktinio mokymo procesui organizuoti, dalis patalpų yra nesutvarkytos arba nusidėvėjusios. Taip pat yra susiduriama su praktinio mokymo įrangos stygiumi. Siekiant spręsti minėtas problemas, Projekto metu numatoma atlikti dalies praktinio mokymo pastato einamąjį remontą bei aprūpinanti konditerių ir medinių konstrukcijų restauravimo darbų atlikėjų dirbtuves būtiniausia praktinio mokymo įranga. Atnaujinus mokymo dirbtuves bei įsigijus naują praktinio mokymo įrangą būtų sudarytos sąlygos pagerinti praktinio mokymo kokybę ir atsirastų galimybė plėtoti bendradarbiavimą (organizuoti atvirų durų dienas, vykdyti mokinių praktiką, kontrolinius darbus, darbų mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir pan.) su Trakų rajone veikiančiomis bendrojo lavinimo mokyklomis bei Vilniaus statybininkų rengimo centru. Atsižvelgiant į tai, kad amatų mokyklos mokiniai galės susipažinti ir išmokti dirbti su sudėtingesniais (didesnio galingumo, kitokios specifikos, ar universaliais) įrenginiais, dar labiau prasiplės jų praktinės žinios ir įgūdžiai, kartu padidės jų gebėjimas greičiau prisitaikyti praktikas organizuojančiose įmonėse bei įsidarbinti šiose įmonėse.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-13-V-04
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-016
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Trakų raj.