Statybos sektoriaus darbuotojų profesiniam ir technologiniam mokymui skirtos infrastruktūros plėtra Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykloje

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-13-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla
Projekto pradžia: 2013-01-09         Projekto pabaiga: 2014-06-30
Bendra projekto vertė:
130 329,01 €
Projektui skirtas finansavimas:
130 329,01 €
Projektui išmokėta lėšų:
128 751,52 €
Iš jo ES dalis:
110 779,66 €
Iš jo ES dalis:
109 438,8 €

Projektu siekiama užtikrinti aukštesnę švietimo sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą, gerinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje. Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti įgyvendinant projektą, - statybos sektoriaus darbuotojų profesinio mokymo infrastruktūros neatitikimas šiuolaikiniams reikalavimams. Projekto metu planuojama suremontuoti mokomąsias dirbtuves, modernizuojant ir pritaikant jas statybos sektoriaus darbuotojų (statybininkų (apdailininkų), mūrininkų, elektromechanikų) profesiniam mokymui. Įgyvendinus projektą, padidės profesinio mokymo aplinkos patrauklumas, statybos sektoriaus specialybių moksleivių profesinis ir technologinis mokymas bus koncentruotas vienoje vietoje, bus įsigyta moderni ir mobili įranga, padidėjus apšiltinto pastato šiluminei varžai, sumažės pastato, o tuo pačiu ir mokyklos, eksploatavimo išlaidos. Atnaujintą bazę bus galima naudoti gimnazijų moksleivių technologijų mokymui, pagrindinių mokyklų moksleivių ikiprofesiniam mokymui, darbo rinkos profesiniam mokymui, darbdavių organizacijų personalo kvalifikacijos kėlimui.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-13-V-04
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-017
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šilutės raj.