Automobilių mechaniko profesinio mokymo programos praktinio mokymo bazės modernizavimas VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykloje

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-13-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla
Projekto pradžia: 2011-03-14         Projekto pabaiga: 2014-05-31
Bendra projekto vertė:
130 329,01 €
Projektui skirtas finansavimas:
130 329,01 €
Projektui išmokėta lėšų:
125 128,39 €
Iš jo ES dalis:
110 779,66 €
Iš jo ES dalis:
106 359,15 €

Žema profesinio mokymo kokybė, neatitinka darbo rinkos poreikių, todėl mokiniai nenori mokytis profesinėse mokyklose. Kadangi profesinio mokymo įstaigos stokoja modernios ugdymo įrangos, mokytojai neturi motyvacijos kelti kvalifikaciją, nes žinių negali pritaikyti praktikoje. Projektu „Automobilių mechaniko profesinio mokymo programos praktinio mokymo bazės modernizavimas VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykloje“ siekiama pakeisti techniškai, ir moraliai pasenusią praktiniame mokyme naudojamos įrangą. Įgyvendinant projektą planuojama plėtoti automobilių mechanikų mokymui skirtą infrastruktūrą: įsigyti praktiniam mokymui skirtą įrangą, rekonstruoti ir remontuoti praktinio mokymo laboratorijas. Įgyvendinus šias veiklas pagerės mokinių, besimokančių pagal automobilių mechaniko mokymo programą, pasirengimas praktinei veiklai, bus sudarytos sąlygos mokytojams ir dėstytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją, bus plėtojama profesiniam ir technologiniam mokymui skirta infrastruktūra. Projekto tikslinės grupės yra tiek mokiniai, tiek mokytojai.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-13-V-04
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-018
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus raj.