Kvalifikuotų medienos ruošos specialistų profesiniam technologiniam mokymui reikalingos infrastruktūros plėtra.

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-13-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Projekto pradžia: 2013-01-15         Projekto pabaiga: 2014-06-30
Bendra projekto vertė:
150 602,41 €
Projektui skirtas finansavimas:
150 602,41 €
Projektui išmokėta lėšų:
150 551,64 €
Iš jo ES dalis:
128 012,05 €
Iš jo ES dalis:
127 968,91 €

Pastaraisiais dešimtmečiais ES šalyse plačiu mastu modernizuotos medienos ruošos technologijos, o miškų tvarkymo firmose dirba kvalifikuoti specialistai,turintys gerus darbo su moderniomis medienos ruošos mašinomis, kurios aprūpintos kompiuterizuota valdymo sistema bei GIS programine įranga. ES šalyse veikiančiose medienos ruošos specialistų mokymo programose greta teorinio miškininkystės mokymo numatyta 30-40 val. individualaus praktinio darbo su realiomis medienos ruošos mašinomis trukmė. Kad įgyvendinti šį mokymo programų reikalavimą, profesinės mokykloms, privalo turėti medienos ruošos mašinas. Lietuvoje analogiškos medienos ruošos įmonės pradėjo kurtis neseniai. Jų pagrindinė problema - nepakankama specialistų kvalifikacija, prasti jų darbo su moderniomis miško mašinomis įgudžiai. Tai stabdo moderniųjų technologijų plėtrą šalies miško ūkyje, nepakankamai gerėja miškų būklė. Dėl to KMAIK pradėjo įgyvendinti naują medienos ruošos specialistų rengimo sistemą. Jau paruošta atitinkanti ES standartus mokymo programa, sukaupta reikiama mokymo medžiaga, sukomplektuotos specialiųjų treniriuoklių laboratorijos. Tačiau iki šios neturima būtinų mokomųjų medienos ruošos mašinų, be kurių neįmanoma besimokantiesiems suformuoti reikalingus praktinio darbo įgūdžius. Kolegija stokodama lėšų, be ES struktūrinių fondų paramos nebegalėtų užbaigti būtinos medienos ruošos specialistų rengimui infrastruktūros komplektacijos. Dėl to komplikuotųsi Kolegijos vykdomo profesinio mokymo veikla - nebūtų įmanoma rengiamiems specialistams suformuoti būtinus praktinio darbo įgudžius. Šio projekto tikslas - gerinti besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas mokytojams ir dėstytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją- plėtoti profesinio ir technologinio mokymo infrastruktūrą. Tikslinė grupė - profesinio mokymo moksleiviai ir studentai bei profesijos mokytojai ir dėstytojai.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-13-V-04
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-019
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno raj.