Įvairių rūšių paruošto biokuro, gaminamo iš žemės ūkio atliekų ir perdirbimo produktų, savybių bei šio kuro pritaikymo mažos ir vidutinės galios šildymo įrenginiuose tyrimai AGROBIOATENA

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos energetikos institutas
Projekto pradžia: 2013-01-11         Projekto pabaiga: 2015-07-11
Bendra projekto vertė:
149 178,76 €
Projektui skirtas finansavimas:
149 178,76 €
Projektui išmokėta lėšų:
148 840,86 €
Iš jo ES dalis:
140 063,93 €
Iš jo ES dalis:
139 746,69 €

Įvairių rūšių biokuro, gaminamo iš žemės ūkio atliekų ir perdirbimo produktų, tokių kaip šiaudai, jų mišiniai, nemaistiniai grūdai, potencialas Lietuvoje yra nemažas ir siekia 200 ktne, tačiau iki šiol energijai gaminti panaudojama tik 5,7 ktne. Viena iš priežasčių - iki šiol nebuvo pakankamai išvystytos tokio kuro paruošimo ir jo panaudojimo energijos gamybai technologijos. Pastaruoju metu pradėtos gaminti įvairių šiaudų granulės. Tokį kurą, esant tinkamoms technologijoms, būtų galima sėkmingai naudoti automatizuotose šildymo įrenginiuose. Projekto idėja - atlikti įvairių rūšių paruošto biokuro, gaminamo iš žemės ūkio atliekų ir perdirbimo produktų, tokių kaip šiaudai, jų mišiniai, nemaistiniai grūdai, fizikinių ir cheminių savybių bei šio kuro pritaikymo mažos ir vidutinės galios šildymo įrenginiuose tyrimus. Projekto eigoje bus sukurti šildymo įrenginių maketai, atlikti eksperimentiniai ir skaitiniai kuro degimo kūryklose tyrimai, siekiant optimizuoti degimo procesą ir rasti būdus, kaip sumažinti pelenų lydymąsi degimo kameroje bei teršalų, išsiskiriančių degimo proceso metu, koncentracijas.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-10-V-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-011
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto