“Saugus nuotolinis infuzijos valdymas"

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: Thu Jan 17 00:00:00 GMT 2013         Projekto pabaiga: Fri Jul 17 00:00:00 GMT 2015
Bendra projekto vertė:
280 931,42 €
Projektui skirtas finansavimas:
280 931,42 €
Projektui išmokėta lėšų:
280 911,92 €
Iš jo ES dalis:
263 766,51 €
Iš jo ES dalis:
263 748,2 €

Projektas yra skirtas sukurti švirkštinį infuzijos siurblį – elektroninį-mechaninį įtaisą, skirtą tiksliam intraveniniam vaistų (antibiotikų, anestetikų, analgetikų, chemoterapinių reagentų) dozavimui, panaudojant vienkartinius švirkštus ir skirtą nedidelio tūrio (iki 100 ml) vaistų kiekio dozavimui labai dideliu tikslumu. Jo pagalba galima įvedinėti vaistus pastoviu ar kintamu greičiu. Standartiniai senesnių modelių siurbliai dažniausiai dirba autonomiškai. ŠIS apjungimas į sistemą panaudojant kompiuterį arba specializuotą valdiklį leidžia automatizuoti dalį žmogaus atliekamų funkcijų, taupo materialinius resursus, aparatūrai aptarnauti skiriant min. laiko dalį, užtikrina operatyvumą. Komp. (valdiklis) leidžia automatizuoti fizinių parametrų registravimą, išvesti juos į ekraną ir iškilus poreikiui generuoti vizualinius ar garso pranešimus, duomenis analizuoja greičiau nei žmogus. Sukūrus automatizuotos infuzijos sertifikavimo procedūras ir jas patvirtinus, galima tikėtis proveržio ir kitose medicinos prietaisų kūrimo srityse, kur reikalingas nuolatinis ligonio stebėjimas ir skubus jo būklės pasikeitimo įvertinimas. Įvairių procedūrų automat. leistų surinkti, apdoroti ir naudingai panaudoti žymiai didesnius kiekius duomenų, ir tuo pačiu personalas galėtų skirti žymiai daugiau laiko duomenų analizei ir interpretavimui. Būtų padidintas vaistų dozių tikslumas ir gydymo efektyvumas medicinos personalo papildomai neapkraunant darbu. Tokie prietaisai leistų taikyti naujus, progresyvius gydymo ir terapijos metodus, kur reikalingas didelis tikslumas, atidus dozavimas ir savalaikė reakcija į paciento būsenos pokyčius. Projekte dalyvaus 4 mokslininkai ir 2 tyrėjai. Atliekant mokslinius tyrimus bus tobulinama tyrėjų kvalifikacija, praktiniai įgūdžiai ir keliama kompetencija. Projekto metu numatyti dalyvavimai tarpt. konferencijose ir kongrese, skatins tyrėjų mobilumą, kuris savo ruožtu gerins MTEP žmogiškųjų išteklių kompetenciją ir skatins efektyvesnį jų panaudojimą.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-10-V-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-014
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto