Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos technikos priežiūros verslo darbuotojų mokymo bazės sukūrimas ir plėtra

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-13-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla
Projekto pradžia: 2013-01-07         Projekto pabaiga: 2014-02-28
Bendra projekto vertė:
86 886,01 €
Projektui skirtas finansavimas:
86 886,01 €
Projektui išmokėta lėšų:
83 948,46 €
Iš jo ES dalis:
73 853,1 €
Iš jo ES dalis:
71 356,2 €

Projektu siekiama sukurti, atnaujinti bei modernizuoti Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos technikos priežiūros verslo darbuotojų ir technikos šaltkalvių remontininkų mokymo bazę. Įgyvendinus projektą, būtų pagerinta Dieveniškių TVM paslaugų kokybė, padidintas visų tikslinių grupių prieinamumas prie aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų. Įgyvendinus projektą, Dieveniškių TVM bus teikiamos aukštos kokybės, ūkininkų ir kitų darbdavių poreikius tenkinančios pirminio ir tęstinio profesinio mokymo paslaugos Šalčininkų rajono, Vilniaus apskrities bei kitų Lietuvos regionų jaunimui ir suaugusiems, bus sudarytos sąlygos atnaujinti esamas bei įdiegti naujas mokymo programas, pereiti prie modulinio mokymo, vykdyti bendras susijusias mokymo programas su užsienio mokyklomis, mokyklos absolventai, turėdami kokybiškai geresnį profesinį pasirengimą, sėkmingiau konkuruos darbo rinkoje, sėkmingiau plėtos naujos produkcijos, naujų paslaugų bei naujų technologijų diegimą kaimo vietovėse.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-13-V-04
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-020
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šalčininkų raj.