Plokštelinės konstrukcijos oro valymo biofiltro su kapiliarine įkrovos drėkinimo sistema taikomieji tyrimai ir technologinė plėtra "BIOFILTER"

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2013-01-15         Projekto pabaiga: 2015-04-15
Bendra projekto vertė:
328 385,02 €
Projektui skirtas finansavimas:
328 385,02 €
Projektui išmokėta lėšų:
328 234,34 €
Iš jo ES dalis:
308 320,7 €
Iš jo ES dalis:
308 179,23 €

Į atmosferą išmetami lakieji organiniai junginiai (LOJ) tebėra viena didžiausių visuotinių aplinkosaugos problemų. Tai neigiamai veikia klimato kaitą, žmonių sveikatą, gyvenimo kokybę ir biologinę įvairovę. Remiantis moksliniais tyrimais, oro valymui nuo LOJ, bus sukurtas ir pagamintas efektyvesnis naujos kartos biologinio oro valymo įrenginio maketas su kapiliarine įkrovos drėkinimo sistema. Sukurtas biofiltro maketas pasitarnaus mokslo ir verslo įmonių technologinei plėtrai. Didins mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumą bei gebėjimus. Naujas produktas sukurs didesnę pridėtinę vertę mokslo įstaigoms bei kitoms įmonėms. Produkto pagalba pramonės įmonės, gyvulininkystės ūkiai galėtų padidinti savo gamybos apimtis, nepažeidžiant taršos apribojimų, todėl nauda pasiektų didesnį galutinių vartotojų skaičių. Sukurtas plokštelinės konstrukcijos biofiltro maketas bus inovatyvus, kadangi išsiskirs visiškai nauja konstrukcija bei įkrovos drėkinimo sistema, pagrįsta kapiliariniu efektu. Projekto metu bus gautos naujos žinios biotechnologijos srityje atliekant taikomuosius mokslinius tyrimus, kurios įgalins sukurti kokybišką oro valymo biofiltro maketą. Nauja įrenginio konstrukcija pagrįstas planuojamas produktas ir jo tyrimai yra inovatyvūs, kadangi apjungia naujausias technologijas bei yra labai patrauklus potencialiam vartotojui, nes pasaulinėje rinkoje tokio sprendinio analogų šiuo metu nėra, o naudojamos technologijos ir sprendimai yra brangūs ir nepakankamai efektyvūs. Naujos kartos biofiltro maketas galės būti pritaikytas tolimesnių technologinės plėtros etapų vykdymui. Projekto metu bus sukurta 15 darbo vietų, o projekto trukmė sieks 24 mėnesius.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-10-V-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-015
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto