Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra, II etapas – Pauosčio kelynas. Papildomas įvažiavimas iš Pauosčio kelyno į Anglinės kelyną.

Paramos priemonė
VP2-5.2-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
Projekto pradžia: 2011-03-16         Projekto pabaiga: 2013-08-30
Bendra projekto vertė:
2 550 813,8 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 168 191,73 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 906 055,51 €
Iš jo ES dalis:
2 168 191,73 €
Iš jo ES dalis:
1 906 055,51 €

Pauosčio kelynas išskirtinai aptarnauja krovininį transportą ir būtent naftos terminalą Klaipėdos jūrų uoste. Parengus galimybių studiją, nustatyta, jog visų pirma krovininiam transportui nebeužtenka esamų kelių bei infrastruktūros pajėgumų. Numatoma įrengti papildomą įvažiavimą iš Pauosčio kelyno į Anglinės kelyną. Įgyvendinus projektą visų pirma bus pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam transportui, ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas Pauosčio kelyne bei pagerintas vagonų padavimo ir traukinių manevravimo galimybes Pauosčio kelyne. Projektas bus finansuojamas ES SF paramos ir nuosavomis paraiškėjo lėšomis. Netinkamos išlaidos bus taip pat padengiamos nuosavomis pareiškėjo lėšomis. Projektas atitinka ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692 punktą 58.12 ir priedo 24 punkto nuostatas bei Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų „Kiti projektai“ projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-285 punkto Nr. 5 nuostatas. Taip pat, kaip nurodyta Ekonomikos augimo veiksmų programos priede, reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, projektui netaikomi.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste
Kvietimo numeris:VP2-5.2-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.2-SM-01-V-01-014
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto