Eismo saugumo užtikrinimo programa (ekstremalių ir krizinių situacijų geležinkelyje valdymo sistemos atnaujinimas)

Paramos priemonė
VP2-4.3-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
Projekto pradžia: 2011-10-17         Projekto pabaiga: 2014-07-22
Bendra projekto vertė:
12 303 365,15 €
Projektui skirtas finansavimas:
9 482 579,94 €
Projektui išmokėta lėšų:
9 482 579,94 €
Iš jo ES dalis:
9 482 579,94 €
Iš jo ES dalis:
9 482 579,94 €

Galimybių studijoje ir jos atnaujinime identifikuotas būtinumas modernizuoti ekstremalių ir krizinių situacijų padarinių likvidavimo (EKSPL) sistemą geležinkelyje. Atlikus šiuo metu funkcionuojančios AB „Lietuvos geležinkeliai“ EKSPL sistemoje geležinkelių atstatymui naudojamos techninės įrangos įvertinimą, galima konstatuoti, kad ji yra pasenusi ir fiziškai nusidėvėjusi, dėl ko jau nuo 2017 metų būtų nebetinkama naudoti. Turimos techninės įrangos parametrai netenkina šių dienų reikalavimų operatyviam eismo įvykių padarinių likvidavimui (padidėjo geležinkelio sąstatų ir atskirų geležinkelio riedmenų svoris, pervežimų apimtys ir greičiai tarptautinės ir vietinės reikšmės geležinkelių keliais). Ypatingai blogos būklės yra kėlimo įranga t.y. kranai. Atsižvelgiant finansinės ir ekonominės analizės rezultatus, nuspręsta įgyvendinti vidutinę projekto alternatyvą, kurios metu būtų įsigyti du geležinkelio kranai ir du buldozeriai su gervėmis. Modernizavus EKSPL sistemą, pagerės eismo saugumo būklė, sumažės eismo įvykių neigiamas poveikis ir tarša. Projektas atitinka LR Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr. 692 patvirtintos "Ilgalaikės (iki 2025) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos" nuostatas (punktai 55.3, 56, 58.22) ir priedo 31 punktą ir LR Susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. 3-285 detalizuoto priedo II dalies 9 punktą. Projektas bus finansuojamas ES paramos ir nuosavomis pareiškėjo lėšomis. Netinkamos išlaidos taip pat bus padengiamos nuosavomis pareiškėjo lėšomis.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai
Kvietimo numeris:VP2-4.3-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-4.3-SM-01-V-01-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto