Klaipėdos r. Dauparų-Kvietinių seniūnijos administracinio pastato atnaujinimas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2011-12-29         Projekto pabaiga: 2013-09-11
Bendra projekto vertė:
59 315,32 €
Projektui skirtas finansavimas:
59 315,32 €
Projektui išmokėta lėšų:
59 315,31 €
Iš jo ES dalis:
50 418,02 €
Iš jo ES dalis:
50 418,02 €

Dauparų-Kvietinių seniūnijos administracijos pastatas pastatytas 1980 m. Jo sienos neapšiltintos, cokolio apdailinis tinkas vietomis aptrupėjęs, sutapdintam stogui papildomas termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas, stogo danga suskirdusi, nesandari, dalis langų ir durų nepakeisti, seni, nesandarūs. Esama pastato būklė neleidžia užtikrinti efektyvaus energijos išteklių vartojimo, neužtikrinamos tinkamos darbuotojų darbo sąlygas. Seniūnijos administraciniam pastatui būtinas remontas, nes neapšiltinus sienų, nepakeitus langų ir durų neefektyviai naudojamos lėšos, skirtos patalpų apšildymui. Taip pat reikalingas stogo remontas ir apšiltinimas, nes per kiaurą stogą vanduo bėga į antrame aukšte esančias patalpas. 2012 m. buvo parengta energijos vartojimo audito ataskaita, kurios išvadomis remiantis numatoma renovuoti Dauparų-Kvietinių seniūnijos administracijos pastatą: apšiltinti išorės sienas ir stogą, pakeisti stogo dangą, pakeisti langus ir duris. Atnaujintas pastatas ir įdiegtos energijos taupymo priemonės leis sutaupyti apie 0,02 GWh energijos per metus. Įgyvendinus projektą bus sudarytos geresnės darbo sąlygos seniūnijos darbuotojams.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-04-R-31
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-04-R-31-041
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.