Antrojo kelio statyba ruože Pavenčiai - Raudėnai

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"
Projekto pradžia: 2012-10-30         Projekto pabaiga: 2015-10-30
Bendra projekto vertė:
25 481 281,12 €
Projektui skirtas finansavimas:
21 526 586,29 €
Projektui išmokėta lėšų:
21 525 496,96 €
Iš jo ES dalis:
21 526 586,29 €
Iš jo ES dalis:
21 525 496,96 €

Galimybiu studijoje nustatyta, kad linija yra svarbi Lietuvos ekonomikai, identifikuotas būtinumas ruože Pavenčiai - Raudėnai pastatyti dalinį dvikelį geležinkelio kelią IX koridoriaus B atšakos ruožo traukinių eismo pralaidumui didinti. Rangos darbai apima sankasos statybą, kur antras kelias bus įrengtas, pagrindinio kelio klojimą, tiltų ir pralaidų rekonstrukciją, apsauginių garso slopinimo sienelių įrengimą, priemones gyvūnijos migracijai ir kt. Rekonstruojamo/statomo dvikelio intarpo ilgis – 5,95 km (tarpstočio ilgis – 13,365 km). Įgyvendinus projektą visų pirma bus pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam ir keleiviniam transportui, padidės pralaidumas bei vidutiniai ir maksimalūs greičiai, bus taupomas keleivių bei krovinių vežimo laikas, sumažės avarijų skaičius, triukšmas bei tarša, pagerės susisiekimas, bus ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas. Projektas atitinka LR Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr. 692 patvirtintos "Ilgalaikės (iki 2025) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos" nuostatas (punktai 55.5, 58.12) ir LR Susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. 3-285 detalizuoto priedo II dalies 4 punktą. Projektas bus finansuojamas ES SF paramos ir nuosavomis pareiškėjo lėšomis. Netinkamos išlaidos taip pat bus padengiamos nuosavomis pareiškėjo lėšomis. Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti
Kvietimo numeris:VP2-5.1-SM-02-V-01
Projekto kodas:VP2-5.1-SM-02-V-01-019
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių raj.