Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Higienos institutas
Projekto pradžia: 2012-10-05         Projekto pabaiga: 2015-10-07
Bendra projekto vertė:
761 591,05 €
Projektui skirtas finansavimas:
761 591,05 €
Projektui išmokėta lėšų:
664 199,66 €
Iš jo ES dalis:
647 352,4 €
Iš jo ES dalis:
564 569,72 €

Vykdant sveikatos priežiūros sistemos reformą sisteminio požiūrio ir koordinavimo nebuvimas lemia nepakankamą kokybės gerinimo sveikatos priežiūros sektoriuje intervencijų veiksmingumą. Šalyje nėra įdiegtų nacionalinių visuomenės sveikatos technologijų (toliau-VST) vertinimo ir nepageidaujamų įvykių (toliau-NĮ) registravimo sistemų, kurios prisidėtų prie visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo, geresnio gyventojų sveikatos priežiūros poreikių tenkinimo ir racionalesnio sveikatos sektoriaus išteklių naudojimo. VST vertinimo sistema suteiks įrodymais pagrįstą informaciją specialistams, dalyvaujantiems sveikatos priežiūros planavimo procesuose ir prisidės prie efektyvesnio sveikatos priežiūros lėšų paskirstymo. Įdiegus NĮ registravimo sistemą, bus registruojami NĮ, stebima jų kitimo dinamika nacionaliniu lygmeniu, bus sudarytos sąlygos rengti ir efektyviai taikyti atitinkamas prevencines priemones, mažinant NĮ riziką. Projekto tikslas – diegti VST vertinimo sistemą ir NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemą. Uždaviniai - įvertinti VST vertinimo poreikį; stiprinti specialistų administracinius ir specialiuosius gebėjimus STV srityje; sukurti ir išbandyti VST vertinimo sistemą, įvertinti NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos poreikį; stiprinti specialistų administracinius ir specialiuosius gebėjimus NĮ srityje; tobulinti ir plėtoti NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemą.Tai atitinka sveikatos priežiūros reformos kryptis, todėl poveikis galimas šioms tikslinėms grupėms: sveikatos politikams suteiks įrodymais pagrįstą informaciją apie VST veiksmingumą, kas leis priimti sprendimus dėl VST taikymo ir racionalus sveikatos išteklių naudojimo; sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams- NĮ registravimo sistema sudarys sąlygas valdyti NĮ asmens sveikatos priežiūros įstaigose, mažinant NĮ riziką, paslaugų gavėjai gaus kokybiškas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešųjų politikų reformų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-4.3-VRM-02-V-05
Projekto kodas:VP1-4.3-VRM-02-V-05-012
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto