VDU Muzikos akademijos tarptautinio konkurencingumo plėtojimui reikalingos infrastruktūros kūrimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-18-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto pradžia: 2013-03-27         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
2 896 200,19 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 896 200,19 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 896 200,19 €
Iš jo ES dalis:
2 461 770,16 €
Iš jo ES dalis:
2 461 770,16 €

Projektu siekiama plėtoti ir didinti VDU Muzikos akademijos (VDU MA) tarptautinį konkurencingumą gerinant studijų kokybę, skatinant menų mokslų studijų plėtrą ir prieinamumo didinimą. Taip pat siekiama VDU MA veiklos sanglaudos ir tęstinumo su VDU įgyvendinama „4T“ koncepcija ir PLU vizija. Projekto įgyvendinimo metu numatoma rekonstruoti VDU Muzikos akademijos pastatą, esantį V. Čepinskio g. 5, Kaune bei išplėsti materialinę bazę, įsigyjant VDU Muzikos akademijos veiklai reikalingus: muzikos instrumentus, baldus ir kompiuterinę įrangą, taip užtikrinant aukščiausių šiuolaikinių reikalavimų studijų procesui vykdymą. Projekto tikslinės grupės: akademinė bendruomenė, meno, kultūros kolektyvai, sociokultūrinės saviraiškos ir muzikinės kompetencijos stokojantys asmenys.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Universitetų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-18-V-02
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-011
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto