Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus vidutinio dydžio įmonių darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Asociacija "INFOBALT"
Projekto pradžia: 2013-09-23         Projekto pabaiga: 2015-12-30
Bendra projekto vertė:
644 833,16 €
Projektui skirtas finansavimas:
386 899,9 €
Projektui išmokėta lėšų:
336 630,94 €
Iš jo ES dalis:
386 899,9 €
Iš jo ES dalis:
336 630,94 €

IRT įmonių sukuriama paslaugų vertė 2011 m. sudarė 6 procentus Lietuvos BVP. Šių įmonių paslaugų eksportas 2011 m. buvo tarp labiausiai augančių iš visų sektorių. Lietuvos IRT įmonėse vidutiniškai dirba 89% aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių, kurių beveik 50% yra jauni darbuotojai iki 29 m. IRT įmonės savo veiklą grindžia žinių kūrimu, o tai teikia didžiulę pridėtinę vertę Lietuvos ekonominiam ir socialiniam vystymuisi. Šio sektoriaus darbuotojai yra paklausūs visame pasaulyje, todėl įmonės turi siekti šiems darbuotojams kurti patrauklias darbo vietas ir išlaikyti juos Lietuvoje. Tuo pačiu IRT įmonės, tik turėdamos kompetentingus ir profesionalius darbuotojus galės sėkmingai konkuruoti Lietuvos ir užsienio rinkose, o tai reiškia, kad galės išlaikyti aukšto lygio darbuotojus. Investicijos į IRT sektoriaus darbo jėgos kvalifikaciją ilguoju laikotarpiu duos teigiamą ir tęstinį efektą individualiems Lietuvos gyventojams, verslo įmonėms ir socialiniam bei ekonominiam šalies vystymuisi. IRT įmonių darbuotojų darbo našumas vis dar yra žemesnis nei ES vidurkis. Projekte planuojama apmokyti ne mažiau nei 404 vidutinių IRT įmonių darbuotojus ir taip didinti darbuotojų kuriamą vertę. Inicijuojant projektą atliktas Vidutinių IRT įmonių darbuotojų mokymų poreikio tyrimas atskleidė IRT rinkos vystymosi tendencijas, įmonių plėtros planus bei darbuotojų mokymų poreikį. Projekto tikslas - gerinti IRT sektoriaus darbuotojų prisitaikymą prie rinkos poreikių. Investicijos į darbuotojų mokymą planuojamos tikslingai, siekiant kurti mikro ir makro sektorinį poveikį. Numatyta, kad ne mažiau nei 92% visų mokymų bus skirti prof. kvalifikacijos bei spec. žinių tobulinimui. Tyrimo metu nustatyta, kurios prof. kvalifikacijos ir žinios vidutinėse IRT įmonės turi būti vystomos labiausiai. Planuodamos projektą, įmonės vadovavosi tyrimo išvadomis bei išsamiu įmonių poreikio išaiškinimu. Projekto įgyvendinimas leis įmonėms užtikrinti tolydžią, ne mažesnę nei 20%, verslo plėtrą iki 2015 m.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-01-K-02
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-01-K-02-049
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto